Започна информационна кампания за промените в Наредба 26

Започна информационна кампания за промените, настъпили в Наредба 26, които увеличават възможностите за достъп на здравно неосигурени бременни жени до прегледи, изследвания и хоспитализации.

Научи повече „Започна информационна кампания за промените в Наредба 26“

Eurochild публикува анализ на данни за децата в алтернативни грижи

Общоевропейската мрежа Eurochild публикува в сайта си втория анализ „Деца в алтернативни грижи в националните планове за действие по Европейската детска гаранция“ (“Children in alternative care in the Child Guarantee National Action Plans: A summative analysis”).

Научи повече „Eurochild публикува анализ на данни за децата в алтернативни грижи“

Държавата получи оценка среден 3,48 в областта на Ранното детско развитие

Национална мрежа за децата представи в Народното събрание дванадесетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”

Среден 3.33 е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2022.

Научи повече „Държавата получи оценка среден 3,48 в областта на Ранното детско развитие“

Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС

„В областта на жилищните условия се отбелязва необходимост от нарастване размера на предоставянето на социални жилища за уязвими роми и по-конкретни мерки за справяне с проблема с жилищната сегрегация на ромите.“ Това обявява вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров на заседанието на Министерския съвет.

Той цитира Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Научи повече „Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС“

Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности

Здравните медиатори са с важна роля за подобряване на грижите за децата от 0 до 3, за информиране и подпомагане на бедните маргинализирани общности. Разговаряме с човек, който ежедневно работи „на терен“ – Ирина Илиева, здравен медиатор в с. Ивански , община Шумен.

Научи повече „Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности“

Драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност

Българският хелзинкски комитет представи годишния си доклад за правата на човека в България през изминалата 2022 г.

Държавата нехае за констатираните нарушения на правата на човека, сочи докладът. 

Един от изводите е, че драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност. Те са 187 883 души към 15 юли 2022 година. Увеличението е от близо 60 хиляди души спрямо март 2021 година. Лицата без документи за самоличност се маргинализират и са лишени от основни човешки права, пише в доклада.

Научи повече „Драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

Проектът „Наредба 26 в действие: За повече здрави бебета и щастливи майки“ беше отличен като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2022 в ежегодния конкурс на Фондация Лале.

Журито на конкурса даде висока оценка за постигнатото дотук – чаканата повече от десетилетие промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването. От 1 януари 2023 г. социално уязвимите бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и, при необходимост, да се лекуват до два пъти в болница.

Научи повече „Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“

Всяко четвърто дете живее в риск от бедност

Какво показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ), посветено на индикаторите за бедност и социално изключване през 2022 г.

Научи повече „Всяко четвърто дете живее в риск от бедност“

Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности

Здравните медиатори играят много важна роля за гарантирането на качествени здравни грижи и услуги  за децата от бедни семейства. Те могат да помогнат за намаляване на социалните неравенства в здравеопазването и да осигурят достъп до всички налични ресурси за децата от маргинализирани и бедни социални групи.

Научи повече „Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности“

Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити

Как бедността засяга здравето, образованието и бъдещето на децата

Бедността е едно от големите предизвикателства в нашето общество. Нейното влияние върху децата е много широко и се проявява в различни аспекти на техния живот. Във възрастта от 0 до 3, когато се поставят основите на когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето, качествената грижа е особено важна.

По тази причина  Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, заедно с още 11 граждански организации, работещи „на терен“ в подкрепа на деца и семейства от уязвими общности, започнаха мащабен проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

 

Научи повече „Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити“