Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

Поставяне на темата за ранното детско развитие във фокуса на обществото и управляващите и постигане на реални положителни промени в живота на децата от 0 до 3 години – това е амбицията на мащабния проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ за подобряване на грижите за най-бедните деца.

На заключителна среща бяха представени постигнатите резултати от застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред бедните общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, която работи за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Научи повече „Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество“

Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

На среща в София ще бъдат представени постигнатите резултати по застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромски общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа,  която се застъпва за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Кога: 23 ноември,13:30 – 17:00 ч

Къде: София, хотел „Рамада“, зала „Европа“

Научи повече „Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност““