Направления

Защо е важна грижата от 0 до 3 години?

Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова е важно децата да растат в благоприятна среда, в която да се развиват емоционално, когнитивно, интелектуално и социално. Проект „С грижа от 0 до 3“ е воден от важността на интегрирания подход към планирането и прилагането на политиките, които имат пряко влияние върху развитието на децата. Застъпва се за системна промяна в политиките за пълноценна грижа в семействата на децата до 3-годишна възраст, чрез работа по национални инициативи в пет ключови направления, които установяват най-подходящата обстановка за развитието на децата:

За подобрението на майчиното и детско здраве

Росица Милкова, ръководител на „С грижа от 0 до 3“ и д-р Наталия Михайлова, доктор по социална работа, обсъждат важността на ранното детско развитие и ролята на родителите и ресорните институции в пълноценната грижа за деца по време на периода от раждането до навършване на 3г.

Героите на „С грижа от 0 до 3“

„С грижа от 0 до 3“ се застъпва за улеснен достъп до здравна грижа на бременните, навременното лечение на децата, пълноценното хранене, насърчаването за ранно учене у дома, развиването на умения за полагане на отзивчива грижа, както и сигурната и безопасна семейна среда.

"С грижа от 0 до 3"
има нужда от още съмишленици:

„С грижа от 0 до 3“ поставя основите на промяната, която да направи възможна по-добрата грижа в първите години от живота на децата живеещи в трудност в България. Всички заинтересовани страни с опит в създаването на политики, практици в социалните дейности и грижите за децата, както и представители на институции и граждански организации, ще са ценни съмишленици на застъпническите усилия за по-добри политики в сферата на майчиното и детско здраве. Пишете ни, за да се свържете с нас и за да станете наши партньори и съмишленици. 

Бюлетин на „С грижа от 0 до 3“

Абониране

Медийни партньори