Бъдещето на децата зависи и от храната, която (не) получават

Интервю с д-р Силвия Василева, зам.-председател на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед)  –  социална организация, която работи за прекъсване на порочния кръг на бедността и търси положителен път за развитие на уязвимите групи.

Темата е работата на Хесед по проект „Добро хранене за добро бъдеще“  –  иницатива за пълноценно хранене на малките деца от 0 до 3 години от социално уязвими групи. 

Научи повече „Бъдещето на децата зависи и от храната, която (не) получават“

Популяризирането на Наредба 26 трябва да продължи с участието на МЗ и РЗИ

МЗ ще предприеме стъпки за разширяване обхвата на Наредбата и популяризирането й сред здравните специалисти, стана ясно след среща с представители на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“

Научи повече „Популяризирането на Наредба 26 трябва да продължи с участието на МЗ и РЗИ“

Прилагането на Наредба 26 и ролята на здравните медиатори бяха обсъдени на среща

На 11 и 13 октомври 2023 г. бяха проведени две онлайн информационни срещи с 59 участници – здравни медиатори от 41 общини. На тях бяха представени две значими теми от областта на ранното детско развитие, по които екипът на Национална мрежа на здравните медиатори работи през 2023 г.

Научи повече „Прилагането на Наредба 26 и ролята на здравните медиатори бяха обсъдени на среща“

Участниците в регионалния форум в София: За спазването на Наредба 26 трябва да следят МЗ и управителите на ДКЦ

НПО ще помагат със сигнали за лекари, които отказват да работят по нея

На 29 септември 2023 г. в София Фондация „Здраве и социално развитие“ заедно със СНЦ „Инициатива за равни възможности“ проведоха регионален форум-дискусия, посветен на достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени и популяризирането на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването.

Научи повече „Участниците в регионалния форум в София: За спазването на Наредба 26 трябва да следят МЗ и управителите на ДКЦ“