Адрес:

Офис: бул. „Патриарх Евтимий“ 64, гр. София, 1000

Контакти:

Росица Милкова

Мениджър на проект „С грижа от 0 до 3“

E-mail: rmilkova@tsa-bulgaria.org

Натали Ангелова 

Проектен асистент „С грижа от 0 до 3“ 

E-mail: nangelova@tsa-bulgaria.org