Управленската програма предвижда създаване на политика и стандарт за ранно детско развитие

Министерски съвет прие 18-месечна Програма за управление на Република България от юни 2023 до декември 2024.

В нея най-много и ключови са мерките за децата, заложени в областите образование и социални политики, докато в здравеопазването има някои частични мерки.

Научи повече „Управленската програма предвижда създаване на политика и стандарт за ранно детско развитие“

Нова инициатива подкрепя ранното учене на децата от бедните общности

Чувствителност по темата за ранното детско развитие, осъзнаване на необходимостта от ранно учене и от отзивчиви грижи за децата от 0 до 3, подобряване на родителския капацитет, информиране на местната общност и институциите…това са част от целите на проект „Ранно учене и развитие“, за който разказва Анче Кривонозова от Фондация „Бъдеще” Ракитово.

Научи повече „Нова инициатива подкрепя ранното учене на децата от бедните общности“

Безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години – защо е толкова важно това да се случи?

Повишена заболеваемост, включително хронична, повишен риск за отделяне на деца от семействата, по-чести посещения на лекар, висока детска смъртност, повишен брой хоспитализации – това са последствията от липсата на национална лекарствена политика, която да гарантира достъп до лекарства и здравни услуги на всички деца от 0 до 3 години

Научи повече „Безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години – защо е толкова важно това да се случи?“