Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

Научи повече „Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения““

Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“

Групата работи за създаването на предложение за Национална програма за пълноценно хранене във възрастта 0-3 години

Научи повече „Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще““

Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

Научи повече „Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план“