Доклад: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. възраст

Настоящият анализ е изготвен по проект „Цветно утре за нашите деца“, част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”. Проектът цели подобрения в детското здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства на децата от 0-3 години като част от устойчива национална лекарствена политика.

Научи повече „Доклад: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. възраст“