Защо е важна грижата от 0 до 3 години?

Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова е важно децата да имат сигурна, безопасна и любяща среда, достъп до здравни услуги, пълноценно хранене и стимулираща грижа. Доказано е, че инвестициите от 0 до 3 години са с най-висока възвращаемост и предопределят на по-късен етап образователния успех и икономическата активност на всеки човек.

Научете повече

"С грижа от 0 до 3"
има нужда от още съмишленици:

„С грижа от 0 до 3“ поставя основите на промяната, която да направи възможна по-добрата грижа в първите години от живота на децата живеещи в трудност в България. Всички заинтересовани страни с опит в създаването на политики, практици в социалните дейности и грижите за децата, както и представители на институции и граждански организации, ще са ценни съмишленици на застъпническите усилия за по-добри политики в сферата на майчиното и детско здраве. Пишете ни, за да се свържете с нас и за да станете наши партньори и съмишленици. 

Медийни партньори