Инфографика показва проблемите и решенията, върху които работи проект „С грижа от 0 до 3“

Неправителствените организации, работещи по проекта целят сътрудничество с изпълнителната власт за изпълнение на предложенията им в сферите на здраве, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и отзивчиви родителски грижи, достъп до медикаменти на деца до 3 г.

Научи повече „Инфографика показва проблемите и решенията, върху които работи проект „С грижа от 0 до 3““

Граждански организации: не уеднаквяваме права, искаме повече възможности

Коалиция граждански организации, работещи с бебета и майки в риск, настоява за разширяване на броя на прегледите на бременните здравнонеосигурени българки в съществуващата нормативна база, а не за уеднаквяване на осигурителните права на здравноосигурени и неосигурени.

Научи повече „Граждански организации: не уеднаквяваме права, искаме повече възможности“

На национална кръгла маса ще се представи необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда

Научи повече „На национална кръгла маса ще се представи необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда“