Всяко четвърто дете живее в риск от бедност

Какво показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ), посветено на индикаторите за бедност и социално изключване през 2022 г.

Научи повече „Всяко четвърто дете живее в риск от бедност“

Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности

Здравните медиатори играят много важна роля за гарантирането на качествени здравни грижи и услуги  за децата от бедни семейства. Те могат да помогнат за намаляване на социалните неравенства в здравеопазването и да осигурят достъп до всички налични ресурси за децата от маргинализирани и бедни социални групи.

Научи повече „Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности“

Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити

Как бедността засяга здравето, образованието и бъдещето на децата

Бедността е едно от големите предизвикателства в нашето общество. Нейното влияние върху децата е много широко и се проявява в различни аспекти на техния живот. Във възрастта от 0 до 3, когато се поставят основите на когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето, качествената грижа е особено важна.

По тази причина  Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, заедно с още 11 граждански организации, работещи „на терен“ в подкрепа на деца и семейства от уязвими общности, започнаха мащабен проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

 

Научи повече „Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити“

Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор

България е страна с трети най-висок процент на детска бедност (33%), а децата, изоставени от родители, работещи в чужбина, особено живеещите в гета и отдалечени селища, са сред най-нуждаещите се у нас. Въпреки постигнатия важен напредък, реформата за деинституционализация далеч не е приключила. Системата за приемна грижа е слабо развита и разчита предимно на европейско финансиране. Ромските деца са свръхпредставени в алтернативни грижи, а тези от тях, които наскоро са били реинтегрирани в семействата си, са под висок риск да бъдат отново изоставени поради несигурната семейна ситуация.

Научи повече „Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор“