Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на проследената бременност в подобрението на майчиното и детско здраве и развитие в България.

Статията е част от поредицата „Пълноценната грижа в подкрепа на ранно детско развитие“. Поредицата цели да представи взаимовръзката между областите здраве, хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и полагане на отзивчиви грижи, подобряваща  майчиното и детското здраве и развитие. Подкрепя нуждата от синхронизирана работа по всяка от темите чрез мерки за създаване на най-добрите условия за детско развитие. . Обосновава целите на застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ за равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна, независимо от здравноосигурителния ѝ статус; подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма; разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст; достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи; осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3 г. 

Научи повече „Пълноценната грижа в подкрепа на ранното детско развитие: Ролята на проследената бременност в подобрението на майчиното и детско здраве и развитие в България.“

Омбудсманът и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с публичен форум по проблемите на майчиното и детското здраве

13 юли 2022 г.

Омбудсманът Диана Ковачева и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират съвместно публичен форум „С грижа от 0 до 3“ по проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите групи.

Научи повече „Омбудсманът и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с публичен форум по проблемите на майчиното и детското здраве“

ПОКАНА ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „С ГРИЖА ОТ 0 ДО 3“ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“

14 ЮЛИ 2022 Г., 10.30 ч.

онлайн в платформата Zoom на адрес: https://us06web.zoom.us/j/87944114697?pwd=UmxRVlBqRWRsa0NqYVFva0E4RjhxQT09

Научи повече „ПОКАНА ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „С ГРИЖА ОТ 0 ДО 3“ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА““