Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС

„В областта на жилищните условия се отбелязва необходимост от нарастване размера на предоставянето на социални жилища за уязвими роми и по-конкретни мерки за справяне с проблема с жилищната сегрегация на ромите.“ Това обявява вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров на заседанието на Министерския съвет.

Той цитира Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Научи повече „Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС“

Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности

Здравните медиатори са с важна роля за подобряване на грижите за децата от 0 до 3, за информиране и подпомагане на бедните маргинализирани общности. Разговаряме с човек, който ежедневно работи „на терен“ – Ирина Илиева, здравен медиатор в с. Ивански , община Шумен.

Научи повече „Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности“

Драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност

Българският хелзинкски комитет представи годишния си доклад за правата на човека в България през изминалата 2022 г.

Държавата нехае за констатираните нарушения на правата на човека, сочи докладът. 

Един от изводите е, че драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност. Те са 187 883 души към 15 юли 2022 година. Увеличението е от близо 60 хиляди души спрямо март 2021 година. Лицата без документи за самоличност се маргинализират и са лишени от основни човешки права, пише в доклада.

Научи повече „Драматично нараства броят на лицата без документи за самоличност“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

Проектът „Наредба 26 в действие: За повече здрави бебета и щастливи майки“ беше отличен като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2022 в ежегодния конкурс на Фондация Лале.

Журито на конкурса даде висока оценка за постигнатото дотук – чаканата повече от десетилетие промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването. От 1 януари 2023 г. социално уязвимите бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и, при необходимост, да се лекуват до два пъти в болница.

Научи повече „Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“