Становище по Закона за гражданската регистрация

Правото и задължението за регистрация по постоянен адрес и притежание на документ за самоличност – законодателна рамка, проблеми и препоръки

Автори: адв. Даниела Михайлова и адв. Александър Александров Кашъмов

Научи повече „Становище по Закона за гражданската регистрация“

Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи

Екип на проект Невидимите, които виждамесе срещна с министър Гроздан Караджов

Научи повече „Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи“

Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

Научи повече „Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения““

Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“

Групата работи за създаването на предложение за Национална програма за пълноценно хранене във възрастта 0-3 години

Научи повече „Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще““

Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

Научи повече „Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план“

Започва информационна кампания „Да пораснем заедно“

Инициативата е част от застъпнически проект за ранно учене и развитие и отзивчиви родителски грижи за деца от 0 до 3 години.

Научи повече „Започва информационна кампания „Да пораснем заедно““

Конвенцията на ООН за правата на детето стана на 30 години

„Добро хранене за добро бъдеще“ участва на форум, организиран от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал Враца, на който се отбеляза 30-та годишнина от Конвенцията в България.

Научи повече „Конвенцията на ООН за правата на детето стана на 30 години“

Становище от инициатива „Здраве“ относно Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване

ДО Г-ЖА ИВА МИТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България приложено внасяме проект на Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване, заедно с мотиви към него.

Молим, законопроектът бъде представен за разглеждане и обсъждане по установения ред.

София, 28 април 2021 г.

Научи повече „Становище от инициатива „Здраве“ относно Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване“

Кръгла маса на Пълноценно Хранене

Група от експерти ще работи за въвеждане на специализирана програма за хранене за деца от 0 до 3-годишна възраст

Предимствата за въвеждането на българска универсална програма за хранене на децата беше тема на проведена национална кръгла маса “ Пълноценно хранене за децата от 0 до 3”

Научи повече „Група от експерти ще работи за въвеждане на специализирана програма за хранене за деца от 0 до 3-годишна възраст“