Неосигурените бременни ще имат право на повече прегледи по инициатива на ТСА

Всички неосигурени майки и техните бебета ще могат да получат една по-добра медицинска грижа. От 1 януари 2023 г. неосигурените бременни ще имат достъп до не един – както беше досега – а цели четири прегледа по време на бременността си. В допълнение на това, жените вече ще имат право на пълен пакет от изследвания и две хоспитализации при нужда. Чрез съответните промени, Наредбата ще се осигури по-голям достъп до пренатална грижа на бременните жени независимо от техния осигурителен статус; ефективна система за превенция, скрининг, профилактика, ранна диагностика и лечение; намаляване на риска от усложнения по време на бременността; намаляване на риска от недоносеност и перинатални заболявания; намаляване на средния процент майчина и детската смъртност за страната,  чрез подобрение на качеството на майчиното и детско здравеопазване.

Научи повече „Неосигурените бременни ще имат право на повече прегледи по инициатива на ТСА“

Граждански организации: не уеднаквяваме права, искаме повече възможности

Коалиция граждански организации, работещи с бебета и майки в риск, настоява за разширяване на броя на прегледите на бременните здравнонеосигурени българки в съществуващата нормативна база, а не за уеднаквяване на осигурителните права на здравноосигурени и неосигурени.

Научи повече „Граждански организации: не уеднаквяваме права, искаме повече възможности“

В Министерство на здравеопазването беше внесено искане за равен достъп до проследяване на бременността за всички жени в България

На 18 март 2022 г  заместник-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев, д-р Иван Бенишев, директор на Дирекция „Лечебни дейности“ и д-р Таня Андреева се срещнаха с част от екипа на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ – Невена Маджарова (Клуб на Нестопанските организации – Търговище), Диляна Дилкова (Национална мрежа на здравните медиатори), Сашо Ковачев (Сдружение „ЛАРГО“) и Венелин Стойчев (социолог).

Научи повече „В Министерство на здравеопазването беше внесено искане за равен достъп до проследяване на бременността за всички жени в България“

Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

Научи повече „Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения““

Становище от инициатива „Здраве“ относно Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване

ДО Г-ЖА ИВА МИТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България приложено внасяме проект на Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване, заедно с мотиви към него.

Молим, законопроектът бъде представен за разглеждане и обсъждане по установения ред.

София, 28 април 2021 г.

Научи повече „Становище от инициатива „Здраве“ относно Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване“