Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор

България е страна с трети най-висок процент на детска бедност (33%), а децата, изоставени от родители, работещи в чужбина, особено живеещите в гета и отдалечени селища, са сред най-нуждаещите се у нас. Въпреки постигнатия важен напредък, реформата за деинституционализация далеч не е приключила. Системата за приемна грижа е слабо развита и разчита предимно на европейско финансиране. Ромските деца са свръхпредставени в алтернативни грижи, а тези от тях, които наскоро са били реинтегрирани в семействата си, са под висок риск да бъдат отново изоставени поради несигурната семейна ситуация.

Научи повече „Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор“

Доклад: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. възраст

Настоящият анализ е изготвен по проект „Цветно утре за нашите деца“, част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”. Проектът цели подобрения в детското здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства на децата от 0-3 години като част от устойчива национална лекарствена политика.

Научи повече „Доклад: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г. възраст“

Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

Научи повече „Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план“

Онлайн среща на мрежа "С грижа от 0 до 3" и Национален Консултативен Съвет

Учреден Национален Консултативен Съвет към Мрежа „С грижа от 0 до 3“

С цел разширяване кръга от съмишленици по застъпническите инициативи на мрежа „С грижа от 0 до 3“, бе учреден Национален Консултативен Съвет (Съветът), с участието на външни за Мрежата експерти, който да координират и обединяват усилията ѝ за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност. Първата среща на Мрежата и Съветът се проведе на 14-ти Октомври, 2021г.

Научи повече „Учреден Национален Консултативен Съвет към Мрежа „С грижа от 0 до 3““

Над 30% от децата в България живеят в риск от бедност според данни на кампанията Първите години – първи приоритет

България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като вероятността дете да умре между раждането и петгодишна възраст е 70% по- висока от средната за ЕС (Евростат, 2020).

Научи повече „Над 30% от децата в България живеят в риск от бедност според данни на кампанията Първите години – първи приоритет“

Становище на „С грижа от 0 до 3“ относно проекта за изменение и допълнение на Наредба №9

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Писмо – становище на неформална мрежа от граждански организации „С грижа от 0 до 3“, застъпващa се за подобряването на политиките за майчино и детско здраве 

Научи повече „Становище на „С грижа от 0 до 3“ относно проекта за изменение и допълнение на Наредба №9“

Цялостният подход в осигуряването на женското и детско здраве беше тема на форум

Достъпът до качествена пренатална грижа, политиките за женско и детско здраве бяха тема на форум “Здравето на жените и децата в България” с подкрепата на Френското посолство в България

Научи повече „Цялостният подход в осигуряването на женското и детско здраве беше тема на форум“