Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС

„В областта на жилищните условия се отбелязва необходимост от нарастване размера на предоставянето на социални жилища за уязвими роми и по-конкретни мерки за справяне с проблема с жилищната сегрегация на ромите.“ Това обявява вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров на заседанието на Министерския съвет.

Той цитира Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2022 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Научи повече „Сегрегираните ромски квартали са пречка за интеграцията на ромите, сочи доклад на МС“

Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности

Здравните медиатори са с важна роля за подобряване на грижите за децата от 0 до 3, за информиране и подпомагане на бедните маргинализирани общности. Разговаряме с човек, който ежедневно работи „на терен“ – Ирина Илиева, здравен медиатор в с. Ивански , община Шумен.

Научи повече „Липсата на здравно осигуряване и на адресна регистрация са сред трудно решимите проблеми в ромските общности“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

Проектът „Наредба 26 в действие: За повече здрави бебета и щастливи майки“ беше отличен като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2022 в ежегодния конкурс на Фондация Лале.

Журито на конкурса даде висока оценка за постигнатото дотук – чаканата повече от десетилетие промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването. От 1 януари 2023 г. социално уязвимите бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и, при необходимост, да се лекуват до два пъти в болница.

Научи повече „Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“

Всяко четвърто дете живее в риск от бедност

Какво показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ), посветено на индикаторите за бедност и социално изключване през 2022 г.

Научи повече „Всяко четвърто дете живее в риск от бедност“

Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности

Здравните медиатори играят много важна роля за гарантирането на качествени здравни грижи и услуги  за децата от бедни семейства. Те могат да помогнат за намаляване на социалните неравенства в здравеопазването и да осигурят достъп до всички налични ресурси за децата от маргинализирани и бедни социални групи.

Научи повече „Здравните медиатори са с важна роля за здравето и развитието на децата от бедните общности“

Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити

Как бедността засяга здравето, образованието и бъдещето на децата

Бедността е едно от големите предизвикателства в нашето общество. Нейното влияние върху децата е много широко и се проявява в различни аспекти на техния живот. Във възрастта от 0 до 3, когато се поставят основите на когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето, качествената грижа е особено важна.

По тази причина  Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, заедно с още 11 граждански организации, работещи „на терен“ в подкрепа на деца и семейства от уязвими общности, започнаха мащабен проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

 

Научи повече „Децата – заложници на бедността: Какви са техните основни проблеми и дефицити“

Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор

България е страна с трети най-висок процент на детска бедност (33%), а децата, изоставени от родители, работещи в чужбина, особено живеещите в гета и отдалечени селища, са сред най-нуждаещите се у нас. Въпреки постигнатия важен напредък, реформата за деинституционализация далеч не е приключила. Системата за приемна грижа е слабо развита и разчита предимно на европейско финансиране. Ромските деца са свръхпредставени в алтернативни грижи, а тези от тях, които наскоро са били реинтегрирани в семействата си, са под висок риск да бъдат отново изоставени поради несигурната семейна ситуация.

Научи повече „Eurochild: Потенциалът на петия човек, ако бедността не беше фактор“

Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

Научи повече „Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план“

Онлайн среща на мрежа "С грижа от 0 до 3" и Национален Консултативен Съвет

Учреден Национален Консултативен Съвет към Мрежа „С грижа от 0 до 3“

С цел разширяване кръга от съмишленици по застъпническите инициативи на мрежа „С грижа от 0 до 3“, бе учреден Национален Консултативен Съвет (Съветът), с участието на външни за Мрежата експерти, който да координират и обединяват усилията ѝ за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност. Първата среща на Мрежата и Съветът се проведе на 14-ти Октомври, 2021г.

Научи повече „Учреден Национален Консултативен Съвет към Мрежа „С грижа от 0 до 3““

Над 30% от децата в България живеят в риск от бедност според данни на кампанията Първите години – първи приоритет

България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като вероятността дете да умре между раждането и петгодишна възраст е 70% по- висока от средната за ЕС (Евростат, 2020).

Научи повече „Над 30% от децата в България живеят в риск от бедност според данни на кампанията Първите години – първи приоритет“