Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

Поставяне на темата за ранното детско развитие във фокуса на обществото и управляващите и постигане на реални положителни промени в живота на децата от 0 до 3 години – това е амбицията на мащабния проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ за подобряване на грижите за най-бедните деца.

На заключителна среща бяха представени постигнатите резултати от застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред бедните общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“, която работи за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Научи повече „Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество“

Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“

На среща в София ще бъдат представени постигнатите резултати по застъпнически инициативи за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромски общности в България, предизвикателствата и перспективите пред неформалната мрежа,  която се застъпва за системна промяна в политиките за децата до 3-годишна възраст.

Кога: 23 ноември,13:30 – 17:00 ч

Къде: София, хотел „Рамада“, зала „Европа“

Научи повече „Заключително събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност““

Бъдещето на децата зависи и от храната, която (не) получават

Интервю с д-р Силвия Василева, зам.-председател на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед)  –  социална организация, която работи за прекъсване на порочния кръг на бедността и търси положителен път за развитие на уязвимите групи.

Темата е работата на Хесед по проект „Добро хранене за добро бъдеще“  –  иницатива за пълноценно хранене на малките деца от 0 до 3 години от социално уязвими групи. 

Научи повече „Бъдещето на децата зависи и от храната, която (не) получават“

Популяризирането на Наредба 26 трябва да продължи с участието на МЗ и РЗИ

МЗ ще предприеме стъпки за разширяване обхвата на Наредбата и популяризирането й сред здравните специалисти, стана ясно след среща с представители на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“

Научи повече „Популяризирането на Наредба 26 трябва да продължи с участието на МЗ и РЗИ“

Прилагането на Наредба 26 и ролята на здравните медиатори бяха обсъдени на среща

На 11 и 13 октомври 2023 г. бяха проведени две онлайн информационни срещи с 59 участници – здравни медиатори от 41 общини. На тях бяха представени две значими теми от областта на ранното детско развитие, по които екипът на Национална мрежа на здравните медиатори работи през 2023 г.

Научи повече „Прилагането на Наредба 26 и ролята на здравните медиатори бяха обсъдени на среща“

Участниците в регионалния форум в София: За спазването на Наредба 26 трябва да следят МЗ и управителите на ДКЦ

НПО ще помагат със сигнали за лекари, които отказват да работят по нея

На 29 септември 2023 г. в София Фондация „Здраве и социално развитие“ заедно със СНЦ „Инициатива за равни възможности“ проведоха регионален форум-дискусия, посветен на достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени и популяризирането на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването.

Научи повече „Участниците в регионалния форум в София: За спазването на Наредба 26 трябва да следят МЗ и управителите на ДКЦ“

Над 60 здравни медиатори и специалисти, работещи сред уязвими общности, се обучават да подкрепят кърменето

Обученията са организирани от Националната мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“. Лектори са д-р Анета Попиванова, педиатър-неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом“-София, сертифициран от международен борд консултант по кърмене и София Кандиларова, клиничен психолог, експерт в НЦОЗА и консултант по кърмене. От екипа на НМЗМ в обученията участват Иванка Абаджиева и Диляна Дилкова.

Научи повече „Над 60 здравни медиатори и специалисти, работещи сред уязвими общности, се обучават да подкрепят кърменето“

Регионални срещи в цялата страна популяризират промените в Наредба 26

Единадесет регионални срещи ще се проведат през септември и октомври  в различни градове на страната като част от дейностите по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.

Форумите имат за цел да популяризират сред здравните специалисти, представители на институциите и общините, здравните медиатори и граждански организации промените в Наредба 26.

Научи повече „Регионални срещи в цялата страна популяризират промените в Наредба 26“

Регионален форум в Търговище събра местна власт, институции и НПО, за да популяризира промените в Наредба 26 на МЗ

Форумът е един от общо единайсетте подобни инициативи, които ще се състоят в цялата страна като част от дейностите по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Той се проведе на 26 септември, 2023 г., а организатор беше Клубът на нестопанските организации – основен участник в застъпническата кампания за промяна на Наредба 26 на Министерството на здравеопазването.

Научи повече „Регионален форум в Търговище събра местна власт, институции и НПО, за да популяризира промените в Наредба 26 на МЗ“