Държавата трябва да гарантира с механизми прилагането на Наредба 26 според участниците в регионалния форум в Сливен

В Сливен на 20 септември се проведе регионален  информационен форум , в рамките на кампанията за популяризиране на промените на Наредба 26 на МЗ и обсъждане на проблемите и предизвикателствата, които предстоят след това. Организатор и домакин беше Сдружение „Жажда за живот“.  Форумът се провежда по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 г., живеещи в бедност“.

Научи повече „Държавата трябва да гарантира с механизми прилагането на Наредба 26 според участниците в регионалния форум в Сливен“

За подобряването на майчиното и детското здраве е необходимо повишаване на здравната култура според участниците в регионалния форум в Ботевград

На 20 септември в Ботевград се проведе регионален форум по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Организатор на форума беше Националната мрежа на здравните медиатори, а домакин беше община Ботевград.

Срещата беше посветена на популяризиране на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, които разширяват достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до профилактични прегледи, изследвания и хоспитализации в периода на бременността.

Научи повече „За подобряването на майчиното и детското здраве е необходимо повишаване на здравната култура според участниците в регионалния форум в Ботевград“

Коалицията „С грижа от 0 до 3“ продължава своето развитие

Един от акцентите в проекта „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ е утвърждаване и развитие на коалицията от граждански организации, включени в мрежата „С грижа от 0 до 3“, в която към момента членуват 11 организации.
Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия за въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.

Научи повече „Коалицията „С грижа от 0 до 3“ продължава своето развитие“

Обединението прави силата: Защо гражданските организации са по-ефективни, когато са в коалиция

Гражданските организации, посветени на защитата и подпомагането на децата и семействата, имат важна роля за благосъстоянието на цялото обществото. Обединени, те са по-силни, по-влиятелни, по-ефективни и по-устойчиви.

Какви са положителните резултати от сдружаването в гражданския сектор:

Научи повече „Обединението прави силата: Защо гражданските организации са по-ефективни, когато са в коалиция“

Социалното подпомагане за семейства с деца извън яслите е позитивна стъпка, но недостатъчна

Проект на Постановление на Министерски съвет предвижда компенсация в размер на до 413 лева месечно за родителите на деца, които не са приети в общинска ясла поради липсата на свободни места. Сумата е равна на средната месечна издръжка за дете в предучилищното образование.

Научи повече „Социалното подпомагане за семейства с деца извън яслите е позитивна стъпка, но недостатъчна“

Забавени плащания и бюрокрация отказват лекарите да работят по Наредба 26

Разширените медицински пакети за неосигурените бременни са положителна стъпка, но са необходими и комплексни социални мерки, смятат лекарите  

Анализ на нагласите на специалисти по акушерство и гинекология към промените в Наредба 26 на МЗ за здравно неосигурените бременни жени  (доклад по проект Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“)

Научи повече „Забавени плащания и бюрокрация отказват лекарите да работят по Наредба 26“

Липсата на лични документи на майката може реално да застраши живота на бебето

В България над 240 00 души живеят без документ за самоличност, защото не могат да получат регистрация по постоянен адрес. Проект „Невидимите, които виждаме“ работи за това, всички български граждани да имат лични документи, като акцент са най-уязвимите групи – бременните и майките на деца до 3 години. 

  Научи повече „Липсата на лични документи на майката може реално да застраши живота на бебето“

Управленската програма предвижда създаване на политика и стандарт за ранно детско развитие

Министерски съвет прие 18-месечна Програма за управление на Република България от юни 2023 до декември 2024.

В нея най-много и ключови са мерките за децата, заложени в областите образование и социални политики, докато в здравеопазването има някои частични мерки.

Научи повече „Управленската програма предвижда създаване на политика и стандарт за ранно детско развитие“

Нова инициатива подкрепя ранното учене на децата от бедните общности

Чувствителност по темата за ранното детско развитие, осъзнаване на необходимостта от ранно учене и от отзивчиви грижи за децата от 0 до 3, подобряване на родителския капацитет, информиране на местната общност и институциите…това са част от целите на проект „Ранно учене и развитие“, за който разказва Анче Кривонозова от Фондация „Бъдеще” Ракитово.

Научи повече „Нова инициатива подкрепя ранното учене на децата от бедните общности“

Безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години – защо е толкова важно това да се случи?

Повишена заболеваемост, включително хронична, повишен риск за отделяне на деца от семействата, по-чести посещения на лекар, висока детска смъртност, повишен брой хоспитализации – това са последствията от липсата на национална лекарствена политика, която да гарантира достъп до лекарства и здравни услуги на всички деца от 0 до 3 години

Научи повече „Безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години – защо е толкова важно това да се случи?“