Омбудсманът: В България няма цялостна грижа за бедни семейства с деца до 3 години

grand_master

14 юли 2022 г.

Видео от дискусията тук: https://youtu.be/oHGWdCIDnLM

„Всеки момент е удобен да се говори за проблеми, които дълго време остават нерешени и продължават да бъдат болезнени за цялото общество“. С тези думи днес омбудсманът Диана Ковачева откри форума „С грижа от 0 до 3“, организиран от обществения защитник съвместно с Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Той бе посветен на проблемите на детското и майчиното здраве, с фокус върху уязвимите групи и правото на всяко дете за развитие.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, съветничката на министърката на здравеопазването в оставка Асена Сербезова – д-р Таня Андреева, представители на Министерството на образованието и науката, МВР, Български фармацевтичен съюз, Национален център по обществено здраве и анализи, Национална мрежа на здравните медиатори, Асоциацията на българските акушерки, експерти, изследователи и неправителствени организации, дискутираха и презентираха направеното до момента по пет ключови теми.

Достъпът на здравно неосигурените бременни жени до редовен медицински преглед; насърчаване грижата на родителя към кърменето (храненето) на детето; услугите за изграждане на родителски умения за подпомагане ранното учене на детето и осигуряването на лекарствата за навременно лечение на деца до 3-годишна възраст, както и проблемите, свързани с липсата на лични документи за близо 150 000 души, разискваха повече от три часа присъстващите участници.

„Факт е, че в България, за съжаление, няма комплексна рамка за ранното детско развитие, която да осигури цялостен подход към потребностите на всички деца в различните области“, подчерта проф. Ковачева.

Тя допълни, че ползотворният диалог между гражданския сектор и публичните власти в България има ключово значение за формиране на устойчиви политики, които защитават основните права и гарантират по-голяма справедливост на социалната, здравната и образователната система.

„Днешният форум е резултат от непрекъсната работа, която понякога не се вижда, но има важно значение, да се придвижват напред решенията на проблемните области“, обобщи омбудсманът.

По думите й бременните жени и майките на деца от 0 до 3 години имат нужда от пълноценна грижа – от условия на безопасност, от добро здраве и хранене на децата, от осигуряване на внимание по отношение на нуждите на децата и на техния интерес.

Омбудсманът припомни, че е изпращала нееднократно препоръки до няколко министри на здравеопазването, в различни кабинети, за да се гарантира равен достъп на всички бременни жени, независимо от техния осигурителен статус, до профилактични прегледи и изследвания по време на бременността. И съобщи, че от миналата седмица има проект за изменение на наредбата, с който ще се гарантират правата на неосигурените бременни жени.

По отношение на качеството на грижа в детските ясли проф. Диана Ковачева посочи, че още през 2021 г. е препоръчала на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров да се направи нормативна промяна в Наредба № 26, с която да се осигури възможност на всяка детска ясла да назначава педагози, както и други специалисти като психолози и логопеди и др.  и др. „Промяна в Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях е вече факт и това е сериозен успех както за институцията на омбудсмана, така и за неправителствените организации, които настояваха това да се случи“, каза омбудсманът.

Не на последно място Ковачева посочи, че още през 2019 г. е изпратила становище до 44-ото Народно събрание с искане за законодателни промени в Закона за гражданската регистрация, с които да  се осигури възможност за адресна регистрация на всички български граждани, която да отговаря на обективната ситуация; да се премахнат наложените ограничения за адресна регистрация на основание начина на обозначаване на адресите и да се разширят възможностите за адресна регистрация (например в ателиета, които отговарят на определени изисквания).

„Давам си сметка колко дълъг път ни чака още в гарантиране правата на всяко дете, осигуряване на грижа, която да отговаря в пълнота на Рамката за пълноценна грижа за ранно детско развитие, за което е необходимо да има ефективни национални програми и силен политически ангажимент. Затова е важно да бъдем заедно, за да градим и отстояваме правото на пълноценно и щастливо детство на всяко дете. Защото България расте със своите деца!“, обобщи омбудсманът.

Съветничката на здравната министърка в оставка Асена Сербезова  – д-р Таня Андреева подчерта, че поне 95% от финансирането на лекарствата за деца от 0 до 3 г. трябва да се осигурява от държавата.

Презентациите, представени на форума:

  1.  Проф. Диана Ковачева – откриване на форума ТУК
  2.  „За нуждата от подобряване на ключови политики, с пряко влияние върху майчиното и детско здраве“ – представяне на основните препоръки – Росица Милкова, ръководител на проекта за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, фондация „Тръст за социална алтернатива” ТУК
  3.  „Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена“,  Наредба 26 в действие – за повече здрави бабата и щастливи майки – Диляна Дилкова, Национална мрежа на здравните медиатори ТУК
  4. „Осигуряване на подкрепа за здравословно и пълноценно хранене на детето“, Добро хранене за добро бъдеще – кампания за пълноценно хранене на деца от 0 до 3 на фондация ХЕСЕД,  Сдружение “Знание“ и Сдружение „Бъдеще за децата“, подкрепена от ТСА, д-р Силвия Василева, фондация ХЕСЕД  ТУК
  5. „Услуги в подкрепа на родителството, отзивчива грижа и ранното учене на детето“, Проект „Ранно учене и развитие“ – Програма за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето от 0 до 3 г., Юлиана Наскова, сдружение ЛАРГО ТУК
  6. „Осигуряване на навременно и адекватно лечение на детето“, Проект „Цветно утре за нашите деца“, Радослава Кашъмова сдружение „Инициатива за равни възможности“ ТУК
  7. „Облекчаване на достъпа до процедури до издаване на лични документи“, Проект „Невидимите, които виждаме“ за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“, адв. Даниела Михайлова, сдружение „Инициатива за равни възможности“ ТУКДОКЛАД „С грижа от 0 до 3“ ТУК