Д-р Владимирова в интервю относно национална хранителна програма за децата от 0 до 3 години

„Предстои въвеждане на предложение за Национална програма „Хранене“ за първите 1000 дни от живота на детето.“

Научи повече „Д-р Владимирова в интервю относно национална хранителна програма за децата от 0 до 3 години“

В Министерство на здравеопазването беше внесено искане за равен достъп до проследяване на бременността за всички жени в България

На 18 март 2022 г  заместник-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев, д-р Иван Бенишев, директор на Дирекция „Лечебни дейности“ и д-р Таня Андреева се срещнаха с част от екипа на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ – Невена Маджарова (Клуб на Нестопанските организации – Търговище), Диляна Дилкова (Национална мрежа на здравните медиатори), Сашо Ковачев (Сдружение „ЛАРГО“) и Венелин Стойчев (социолог).

Научи повече „В Министерство на здравеопазването беше внесено искане за равен достъп до проследяване на бременността за всички жени в България“

Становище по Закона за гражданската регистрация

Правото и задължението за регистрация по постоянен адрес и притежание на документ за самоличност – законодателна рамка, проблеми и препоръки

Автори: адв. Даниела Михайлова и адв. Александър Александров Кашъмов

Научи повече „Становище по Закона за гражданската регистрация“

Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи

Екип на проект Невидимите, които виждамесе срещна с министър Гроздан Караджов

Научи повече „Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи“

Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения“

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

Научи повече „Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения““

Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“

Групата работи за създаването на предложение за Национална програма за пълноценно хранене във възрастта 0-3 години

Научи повече „Проведе се поредна среща на експертната група към инициатива „Добро хранене за добро бъдеще““

Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

Научи повече „Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план“

Започва информационна кампания „Да пораснем заедно“

Инициативата е част от застъпнически проект за ранно учене и развитие и отзивчиви родителски грижи за деца от 0 до 3 години.

Научи повече „Започва информационна кампания „Да пораснем заедно““