[:bg]Събитие на Мрежата РЕЙН в Луковит[:]

[:bg]

Бедността е проблем особено за ранното детско развитие, който беше припознат от редица експерти, работещи в община Луковит, по време на регионалното събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (РЕЙН България). То се проведе на 21 ноемврис помощта на директора на детска градина „Слънце – Анахит Михайлова, която е и член на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН.

Представители на местни неправителствени организации, педагози, директори на детски градини, родители и представители на общинските власти, обсъдиха негативното влияние на стереотипите – като един от най-срещаните е, че бедността е следствие на културни специфики на ромите и други етнически групи. Ключова тема беше и как заради погрешните схващания, децата не посещават висококачествени училища и изостават спрямо връстниците си.к

Експерти и специалисти обмениха опит за подходите, чрез които биха могли да намалят или дори противодействат на негативните ефекти от бедността. Те споделиха и конкретни практики от работата си.

По време на срещата бяха представени две от публикации на ТСА, които наскоро преведохме на български език:

· Книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“ на Ерик Дженсен;

· Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“ на REYN Хърватска;

[:]