Дискусия „Непроследената бременност – проблеми и възможни решения“

grand_master

Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

На 23 февруари 2022 г. лекари, здравни медиатори и представители на граждански организации се включиха в онлайн дискусия, посветена на проблема с липсата на достъп до медицинско проследяване на бременността, засягащ всяка година около 7 000 жени и техните бебета – всяка десета жена е родила, без да ѝ е бил извършен какъвто и да било преглед или изследване.

В началото на срещата Росица Милкова, ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ на Тръста за социална алтернатива, в рамките на който е финансирана кампанията Всяко бебе е БЕЗценно, представи инициативите на застъпническата мрежа „С грижа от 0 до 3“ в областта на ранното детско развитие. Целта им е подобряване на благосъстоянието на децата през прилагане на холистичен подход, включващ застъпничество в областта на здравето, пълноценното хранене, ранното учене и отзивчивите родителски грижи, сигурната и безопасна семейна среда и достъпа до медикаменти.

Работата по кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше представена от Диляна Дилкова от Националната мрежа на здравните медиатори. Наред с данните от доклада „Цената на безразличието“, тя говори и за гражданската инициатива за набиране на обществена подкрепа за промени в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването. Подписката Всяко бебе е БЕЗценно, придружена от становища на професионални лекарски организации, медицински специалисти и НПО ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването през март 2022 г. Подписката се застъпва за осигуряване на равен достъп до профилактика по време на бременността за всички жени.

Иванка Абаджиева от Националната мрежа на здравните медиатори представи работата на женските групи за самопомощ, сформирани в рамките на кампанията в общините Шумен (с. Ивански), Ботевград (с. Скравена и с. Врачеш) и Харманли.  Водещи на групите са здравните медиатори, които ще разговарят с жените на теми, свързани с периода на бременността и женското здраве.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че осигуряване на адекватно проследяване за всички бременни жени е въпрос с първостепенна важност. Това е свързано на първо място с отношението към новия живот и малките бебета, които са основни потърпевши от това положение. Бебетата се появяват в света, натоварени със задачата да платят пропуските в здравната ни система с цената на здравето и социалната си реализация. От друга страна, данните показват, че семействата, обществото и държавата плащат висока лична, социална и икономическа цена заради невъзможността да бъдат своевременно предотвратени увреждания, заболявания и смърт на новородени вследствие на липсата на профилактика. Сред засегнатите са също и лекарите акушер-гинеколози, които в родилната зала се срещат с жени с неизвестен здравен статус и медицинска история.

Според данните на НЗОК за последните 3 години под 40% от неосигурените бременни жени успяват да достигнат до единствения осигурен от държавата преглед в рамките на Наредба 26. Участниците в дискусията коментираха и кои са бариерите пред достъпа до този твърде недостатъчен преглед – неосведоменост на жените, че имат право да бъдат прегледани, отказ на акушер-гинеколози да осъществяват прегледи по Наредба 26 поради административни трудности и поради разбирането, че един-единствен преглед не е равен на проследена бременност, трудности в достъпа до здравни услуги на жените, които живеят в бедност и в отдалечени региони.

За 2021 г. Националният рамков договор предвижда около 65 млн. лв. да бъдат отделени за болнична грижа за бебета. Същевременно, инвестицията в проследяване на всички бременни жени у нас ще струва малко над 1 млн. лв. Ако това доведе до намаляване на дела на усложненията само с 5%, ще бъдат спестени два пъти повече ресурси (над 2 млн. лв.).

Инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“ стартира в рамките на проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки“, финансиран от Тръст за социална алтернатива (проект “С грижа от 0 до 3” и изпълняван от Национална мрежа на здравните медиатори, Клуб на нестопанските организации – Търговище, Сдружение “ЛАРГО” и Сдружение “Жажда за живот”.