Презентация - Кръгла Маса - "Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г."

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  28 Октомври, 2021

Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г.

Презентация на инициатива “ Пълноценно Хранене“, представена на национална кръгла маса, организирана от партньорите по инициативата – фондация „Здраве и Социално Развитие“, сдружение „Знание“ -Ловеч и сдружение „Бъдеще за Децата“ Казанлък, която се проведе на 28 Октомври 2021г. Целта на проведеното събитие бе да се представи застъпническата инициатива и да се създаде експертна работна група. Експертите ще работят заедно с екипа, изълняващ проект „Добро Хранене за Добро Бъдеще“  по изготвянето на предложение за специализирана национална хранителна програма, в подкрепа на пълноценното хранене на децата (от 0 до 3) от уязвими групи.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Наредба 26 в действие: Здравна грижа за деца до 3 години, бременни и майки

Презентация на работна група направление „Здраве“ представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Инициативата „Наредба 26 в действие“ цели осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Невидимите, които виждаме

Презентация на работна група направление „Сигурност и безопасна среда“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатвиа“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Невидимите, които виждаме“ работи за създаването на достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Добро хранене за добро бъдеще

Презентация на работна група направление „Пълноценно хранене“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Добро хранене за добро бъдеще“ работи за подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана национална хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 Март, 2021

Ранно учене и развитие

Презентация на работна група направление „Ранно учене и отзивчиви грижи“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Ранно учене и развитие“ цели разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна.  възраст