ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

Невидимите, които виждаме - предложения за възможни решения

Презентация по проект „Невидимите, които виждаме“ за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

Осигуряване на навременно и адекватно лечение на детето

Презентация по проект „Цветно утре за нашите деца“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

Програма за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето от 0 до 3 г.

Презентация по проект „Ранно учене и развитие“ – Програма за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето от 0 до 3 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

Осигуряване на подкрепа за здравословно и пълноценно хранене на детето

Презентация на инициатива Добро хранене за добро бъдеще – кампания за пълноценно хранене на деца от 0 до 3 на фондация ХЕСЕД,  Сдружение “Знание“ и Сдружение „Бъдеще за децата“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „ С грижа от 0 до 3“

Презентация на проф. Диана Ковачева за откриване на съвместен форум, оргагизиран от кабинета на Омбудсмана и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

„Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена“

Презентация за Наредба 26 в действие – за повече здрави бабата и щастливи майки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юли, 2022

За нуждата от подобряване на ключови политики, с пряко влияние върху майчиното и детско здраве

Презентация за представяне на основни препоръки на проекта за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  21 юни, 2022

Подкрепа за малките големи хора до 3 години и техните семейства

Презентация на инициатива „Да пораснем заедно“.
Как да полагаме отзивчиви грижи? Как да помогнем на детето да учи? Да станеш родител също се учи.
Разберете повече в презентацията.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  | 20 юни, 2022

Подкрепа на ранното учене и отзивчиви грижи за деца до 3 години в домашна среда чрез действащите оптимални услуги

Презентация на инициатива „Да пораснем заедно“.
Инвестирането в ранното детско развитие включва подкрепа на бъдещите родители във връзка с раждането и грижите за новороденото дете както и подкрепа за отзивчиви грижи и ранно учене на бебето и малкото дете. Вижте какво трябва да бъде направено.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юни, 2022

Какво е важно да знаем за първите години на детето и защо?

Презентация на инициатива „Да пораснем заедно“.
Каква е важността от ранното учене и развитие? Кои са специфичните дейности, по които да работим повече? Кои са основните етапи в детското развитие? Защо и как малките ни учат как да сме големи?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юни, 2022

Ранно учене и развитие - актуални тенденции и препоръки за ситуацията в България.

Презентация на инициатива „Да пораснем заедно“.
Пояснява какво е ранно учене и развитие, представя накратко ситуацията в България, представя направените изводи и препоръки от доклад „Преглед и описание на съществуващите услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3 г.“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  14 юни, 2022

Как се справят семействата от уязвими групи с деца до 3 г. в България?

Презентация на инициатива „Да пораснем заедно“. 
Всички родители е важно да имат достъп до информация, образование, консултации, целенасочена подкрепа. За тези от уязвими групи обаче е особено важно, тъй като: у нас всяко 4-то дете е бедно; колкото повече са децата в семейството, толкова по-голяма е вероятността от бедност.
През 2022 г. между 96 000 и 105 000 деца на възраст 0-3 ще се нуждаят от подкрепа в областта на ранното детско развитие заради уязвимост от бедност и социално изключване на техните семейства.

Презентация - Кръгла Маса - "Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г."

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  28 октомври, 2021

Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г.

Презентация на инициатива “ Пълноценно Хранене“, представена на национална кръгла маса, организирана от партньорите по инициативата – фондация „Здраве и Социално Развитие“, сдружение „Знание“ -Ловеч и сдружение „Бъдеще за Децата“ Казанлък, която се проведе на 28 Октомври 2021г. Целта на проведеното събитие бе да се представи застъпническата инициатива и да се създаде експертна работна група. Експертите ще работят заедно с екипа, изълняващ проект „Добро Хранене за Добро Бъдеще“  по изготвянето на предложение за специализирана национална хранителна програма, в подкрепа на пълноценното хранене на децата (от 0 до 3) от уязвими групи.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 март, 2021

Наредба 26 в действие: Здравна грижа за деца до 3 години, бременни и майки

Презентация на работна група направление „Здраве“ представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Инициативата „Наредба 26 в действие“ цели осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 март, 2021

Невидимите, които виждаме

Презентация на работна група направление „Сигурност и безопасна среда“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатвиа“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Невидимите, които виждаме“ работи за създаването на достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 март, 2021

Добро хранене за добро бъдеще

Презентация на работна група направление „Пълноценно хранене“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Добро хранене за добро бъдеще“ работи за подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана национална хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  |  23 март, 2021

Ранно учене и развитие

Презентация на работна група направление „Ранно учене и отзивчиви грижи“, представена на първия национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, организиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и обединението от организации „С грижа от 0 до 3“, който се проведе на 9 март 2021г. Проектът „Ранно учене и развитие“ цели разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна.  възраст