ВИДЕО  |   01 октомври, 2022

По данни на НСОРБ  в 134 общини функционират детски кухни, които предоставят храна на малко повече от 25 500 деца. Това е единствената възможност за специфичното хранене на децата от 10 месеца до 3 години.
Как се справя младо семейство от населени места, в които няма детска кухня? Чуйте Руми от село Дерманци, община Луковит.

ВИДЕО  |   01 октомври, 2022

За да се развиват добре, децата имат нужда от пълноценна грижа. Тя включва осигуряването на добро здраве, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, насърчаване на ранното учене и полагането на отзивчиви грижи от страна на възрастния. Подкрепата в тези направления чрез национални политики, програми и услуги, би повлияла не само на децата, но и на майките, семействата или други хора, полагащи грижи за тях, както и на обществото като цяло.
Чуйте Мануела от Луковит.

ВИДЕО  |   30 септември, 2022

Според проведено анкетно проучване по проекта както българските, така и ромските деца се кърмят недостатъчно дълго. Относителният дял на кърмените ромски на възраст между 6 и 11 месеца, спада от 86.6% на 2 месеца, до 50% на 6 месеца и 33.3% на 10-месечна възраст. Относителният дял на кърмените български деца в тази възрастова група е близка до тази при ромските деца, показват направените анкетни проучвания като част от проекта.
Вижте Мариела от Луковит.

ВИДЕО  |   29 септември, 2022

За разлика от ромските деца, при които преобладава практиката на хранене с кисело мляко с понижена масленост, при изследваната група български деца относителният дял на заместващо хранене с кисело мляко е ниска и преобладава заместващото хранене с адаптирани млека. Изследването установява и че ромските деца обичайно се захранват не само неправилно, но и при недобри битови условия. Ромските деца на възраст от 6 до 11 месеца най- често се захранват с плодови пюрета или супи с надробен хляб, които не са подходящи за възрастта им. Послушайте Ивета от град Луковит.

ВИДЕО  |   28 септември, 2022

Проектът за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ предлага решения за идентифицираните рискове и проблеми, за да се подобри здравето на родилки, млади майки и невръстни деца в пет области – здраве, пълноценно хранене, ранно учене и полагане на отзивчиви грижи, сигурна и безопасна среда и достъп до медикаменти на деца от 0 до 3 години. Чуйте какво ще ни каже Ани от село Дерманци, община Луковит, относно хранене.

ВИДЕО  |   27 септември, 2022

Добри практики в чужбина при проблеми с лични карти и възможности за прилагането им в България

Невидимите, които виждаме… или как живеят хората без лични карти и без адресна регистрация в България. Невидими в обществото, невидими за институциите. Притежаването на документ за самоличност и регистрацията по постоянен адрес са право и задължение на всеки. Това е установено в Закона за българските лични документи.

ВИДЕО  |   16 септември, 2022

Майя Грозданова за застъпническата кампания на "Цветно утре за нашите деца"

Проектът „Цветно утре за нашите деца“ цели подобрения в детското и майчино здраве чрез застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Kампанията подкрепя ефективното и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст – като част от устойчива национална лекарствена политика в България. Във видеото тук повече за предложенията разказва Майя Грозданова, експерт застъпничество по проекта.

ВИДЕО  |   21 юли, 2022

Видео на Невидимите, които виждаме

Невидимите, които виждаме… или как живеят хората без лични карти и без адресна регистрация в България. Невидими в обществото, невидими за институциите.
Без лична карта те загубват своята гражданска идентичност, престават да съществуват в правния мир. Стават невидими, невидими са и техните деца. За решаване на проблема важни законодателни промени предлагат експерти, с които ви срещаме в това видео. 

ВИДЕО  |   28 юни, 2022

Павел Иванов за Всяко бебе е БЕЗценно

Павел Иванов, актьор в сериала „Татковци“ има нещо да ни каже – вижте и чуйте!

ВИДЕО  |   28 юни, 2022

Илка Александрова за Всяко бебе е БЕЗценно

„Децата не трябва да плащат цената на бедността преди още да са родени!“

Благодарим на народната певица Илка Александрова за подкрепата ѝ за нашата кауза – когато се раждат повече здрави бебета, печелим всички!

ВИДЕО  |   22 юни, 2022

Добро хранене за добро бъдеще, Силвия

Майките, с които говорим искат най-доброто за децата си. Понякога обаче желанието не е достатъчно, нужна е допълнителна подкрепа, за да растат българските деца здрави и пълноценни.
Проект „Добро хранене за добро бъдеще“ е застъпническа кампания в подкрепа на храненето на най-малките деца на семейства, живеещи под прага на бедност и в хранителна несигурност. Кампанията проведе проучване сред родителите на децата (0-3), за да чуем техните гласове, за да ни разкажат за предизвикателствата в отглеждането на децата с фокус върху храненето, да ни споделят какви са техните нужди и потребности, за да могат да подобрят храненето на техните деца. Чуйте разказа на Силвия от село Дерманци, община Луковит.

ВИДЕО  |   20 май, 2022

Всяко бебе е БЕЗценно

Всички бебета заслужават да се родят здрави, независимо от материалното положение на техните родители. Като общество и държава от нас зависи да им осигурим възможности да растат и да се развиват като пълноценни граждани на България.

ВИДЕО  |  15 март, 2022

Видеообръщение на Надежда Цекулова

Надежда Цекулова е журналист и правозащитник.
Тя вярва, че всяка настояща и бъдеща майка, както и всяко дете, имат право на добро здраве чрез достъп до здравеопазване.
Видеото е изготвено от инициатива „Всяко бебе е БЕЗценно“.

Децата започват да учат от момента на раждането си. Всеки поглед и гушкане, всеки звук, всяко докосване - са уроци, с които детето открива света. Родителите са неговите първи учители, а домът е първата класна стая. А докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него. Благодарим на всички родители и деца, които се включиха в проекта <3 Кампания на Сдружение Ларго Фондация Бъдеще - Ракитово, Фонд за превенция на престъпността ИГА, с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement #сгрижаот0до3 #ДаПораснемЗаедно Концепция и криейтив: Тошка Иванова Продуцент: ТФА – Дъ Флайинг Ейджънси Режисьор: Ясен Григоров Yassen Grigorov Оператор: Боян Кръстев Видео постпродукция: ЯЖ – The Creative Producers Аудио постпродукция: Емил Иванов @Bad Guys Films Тук са визиите на кампанията: https://www.facebook.com/media/set?vanity=DaPorasnem&set=a.348692477009100 Проект „Да пораснем заедно“ е част от Проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, "Отворено общество" и “Портикус”. Подкрепата на Финансираната страна Сдружение „Ларго“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Сдружение „Ларго“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Публикувахте от Да пораснем заедно в Четвъртък, 20 януари 2022 г.

ВИДЕО  |  26 Януари, 2022

Децата започват да учат от момента на раждането си.

Всеки поглед и гушкане, всеки звук, всяко докосване – са уроци, с които детето открива света. Родителите са неговите първи учители, а домът е първата класна стая. А докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него.

Видеото е изготвено от инициатива „Да пораснем заедно“.

ВИДЕО  |  26 Януари, 2022

Невидимите, които виждаме - проблемът и възможното решение

Защо много хора в България не притежават документи за самоличност? До какво води този проблем особено в случаите на бременни и майки с деца до 3 години? Какво решение предлагаме в рамките на Застъпническата стратегия „Невидимите, които виждаме“?

ВИДЕО  |  17 Януари, 2022

Героите на „С грижа от 0 до 3“

„С грижа от 0 до 3“ се застъпва за улеснен достъп до здравна грижа на бременните, навременното лечение на децата, пълноценното хранене, насърчаването за ранно учене у дома, развиването на умения за полагане на отзивчива грижа, както и сигурната и безопасна семейна среда.

ВИДЕО  |  17 Януари, 2022

С грижа от 0 до 3 - За подобрението на майчино и детско здраве

Росица Милкова, ръководител на „С грижа от 0 до 3“ и д-р Наталия Михайлова, доктор по социална работа, обсъждат важността на ранното детско развитие и ролята на родителите и ресорните институции в пълноценната грижа за деца по време на периода от раждането до навършване на 3г.

Бахтало о Васили, бахтало Нево бреш! #сГрижаОт0до3 #ДоброХраненеЗаДоброБъдеще

Публикувахте от Добро хранене за добро бъдеще в Петък, 14 януари 2022 г.

ВИДЕО  |  14 Януари, 2022

Видеообръщение на актрисата Наталия Цекова

Наталия Цекова завършва специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в НАТФИЗ.

Тя вярва, че пълноценното хранене стои в основата на отглеждането на здрави деца, способни да развиват потенциала си. 
Видеото е изготвено от инициатива „Добро хранене за добро бъдеще

ВИДЕО  |  15 Декември, 2021

Добро хранене

Първите три години са най- важните за развитието на всяко дете. Тогава се развиват 80% от мозъка, като 75% от всяко хранене е храна за него.

Видеото е изготвено от инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“.