Цялостният подход в осигуряването на женското и детско здраве беше тема на форум

grand_master

Достъпът до качествена пренатална грижа, политиките за женско и детско здраве бяха тема на форум “Здравето на жените и децата в България” с подкрепата на Френското посолство в България

В края на изминалата седмица се проведе форумът “Здравето на жените и децата в България”, по време на който, в присъствието на представители на няколко посолства у нас, бяха дискутирани политиките и практиките за подобряване на майчиното и детско здраве в България, достъпът до качествени здравни и други услуги с пряко влияние върху здравните показатели на жената и пълноценното развитие на детето в семейството. Организатори бяха фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), съвместно със сдружение „Лекари на света“, с подкрепата на Посолството на Франция в България. Сред гостите бяха посланикът на Ирландия в България, представители на посолствата на Германия, САЩ и Франция, както и представителят на Световната банка за България. Събитието се състоя във Френския институт в България.

Тема на дискусии в рамките на форума бяха изследователски находки от анализи на актуалното състояние на женското и детско здраве в страната, с фокус върху достъпа до услуги за семейно планиране, пренатална и постнатална грижа, преодоляване на здравните неравенства, както и възможностите за развиване на интегрирани услуги в здравната система. 

В откриването г-н Никола Мобек, аташе за институционално и техническо сътрудничество във Френско посолство, подчерта важността на политиките здравето на жените и децата. Посланикът на Ирландия Н. Пр. Мартина Фийни приветства публиката с думите, че темите за здравето на децата, ранното детско развитие и ранното учене са част от Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. “Когато инвестираме в ранното развитие на децата, инвестираме в бъдещето на обществото”, допълни посланикът. 

“Едно общество може да успее, само ако всички негови членове имат възможност за просперитет, и затова ние подпомагаме рисковите групи в България да преодоляват препятствията пред тях. Нищо не може да се случи, без да отделим специално внимание на първите години от живота на детето”, каза Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“. “Ние вярваме в нуждата от холистичен подход и затова имаме цяла програмна област “Първите 1000 дни” , фокусирана върху първите години на детето, още от раждането му”.

Росица Милкова, ръководител на проекта “С грижа от 0 до 3” към ТСА, представи основните предизвикателства пред достъпа до качествена пренатална грижа в България и извадки от проучване на ТСА за ефективни политики и практики, изпълнявани в страни-членки на ЕС със сходен социално-икономически профил на България, с които се гарантира достъпа до здравна грижа на бременната жена. Беше отправен поглед и към Рамката за пълноценна грижа, разработена от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Световната банка през 2018 г. Рамката представлява пътна карта за действие, основана върху научни доказателства за развитието на детето от периода на зачеване до навършването на 3-годишна възраст. Тема на представянето бяха и конкретни пропуски в политиките за децата и жените в областта на: здравните, социални, образователни услуги, както и нужната промяна, така че грижата за детето да е пълноценна, а родителите – подкрепени.

Социологът Венелин Стойчев говори за възможните решения за подобряване на достъпа до медицински грижи на всички бременни жени и родилки в България чрез промяна на системно ниво, като представи проблемите в реализирането на Наредба 26 и данни за икономическите ползи от изравняването на правата на неосигурените бременни жени с тези на здравно осигурените. Разходите за проследяване на бременността на всяка бременна жена в България са в пъти по-малко от разходите, които държавата заплаща при усложнения на бременността. Анализът е изготвен от  Сдружение “Ларго – Кюстендил”, в рамките на кампанията “Всяко бебе е безценно”, изпълнявана в партньорство с организациите „КНСО – Търговище“, „ Жажда за живот“ и „Национална мрежа на здравните медиатори“.

Росица Кратункова, служител по застъпничество от сдружение „Лекари на света“-клон Сливен, представи доклад за семейното планиране и сексуално здраве, който представя моментна снимка за състоянието в страната, анализ на нормативната уредба и стратегически документи, както и съществуващи практики на общинско ниво. Докладът ясно представя необходимостта от национална програма за семейно планиране и предлагането на достъпни методи за контрацепция и гинекологични прегледи особено за жени в уязвимо положение. По темата участва и д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве“, която подчерта необходимостта от сексуално и здравно образование.  Камелия Димитрова, директор на фондация „Дигнита” пък очерта връзката между семейното планиране, борбата с бедността и трафика на хора. Екипът на „Лекари на света“ се включи на живо от Сливен, за да разкаже за работата на терен в квартал „Надежда“, а заместник-кметът на Сливен, Пепа Чиликова, и акушер-гинекологът д-р Красимир Романов подкрепиха събитието задочно.