Участниците в регионалния форум в София: За спазването на Наредба 26 трябва да следят МЗ и управителите на ДКЦ

grand_master

НПО ще помагат със сигнали за лекари, които отказват да работят по нея

На 29 септември 2023 г. в София Фондация „Здраве и социално развитие“ заедно със СНЦ „Инициатива за равни възможности“ проведоха регионален форум-дискусия, посветен на достъпа до здравни грижи на бременни неосигурени жени и популяризирането на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването.

Форумът е част от общо единайсет подобни инициативи в цялата страна и се проведе в рамките на проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“, чиято цел е да се разшири достъпът на здравно неосигурените бременни жени до профилактични прегледи, изследвания и хоспитализации по време на бременността.

Доказателство за важността на работата по промяната в Наредба 26 на МЗ са данните, изнесени на форума, според които около 7000 бебета годишно се раждат от непроследени от медицински специалист бременности, като причините за това са прекъснати здравни осигуровки, финансови затруднения за заплащане на прегледи, в съчетание с подценяване на важността на прегледите в периода на бременността, липса на лични документи, отказ на АГ-специалисти да извършват прегледи по Наредба 26.

По време на срещата бе представен и докладът „Цената на безразличието“, който сочи, че ако всички неосигурени бременни имат достъп до прегледи, дори и ако само при 5 от всеки 100 жени бъдат открити навреме и лекувани инфекции или други проблеми на бременността, това ще доведе до икономии, надхвърлящи двойно инвестицията в прегледи.

На форума бяха оповестени и резултатите от анкета сред специалисти по акушерство и гинекология относно нагласите и готовността им за прилагане на променената наредба. Тя показва, че много от лекарите не знаят или не искат да работят по Наредба 26, тъй като отчитането по нея е по-сложно и трудоемко. По думите на Цветанка Георгиева – главен експерт в дирекция „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“ към НЗОК – това се дължи на факта, че плащането не се осъществява със средства на НЗОК, а от отделен бюджет на МЗ и е необходимо двойно отчитане. Според Георгиева, би могло да се работи за подобряване на софтуера за отчитане, така че лекарите да бъдат облекчени. Тя уточни още, че според Националния рамков договор, работата по Наредбата е включена и това е отразено в индивидуалните договори на лекарите – НЗОК не може да ги задължи повече, но може да проверява сигнали за лекари, които отказват работа по Наредбата.

Участниците в дискусията бяха единодушни, че отговорността за реализацията на дейностите по Наредбата следва да носят МЗ и управителите на ДКЦ, като Агенцията за социално подпомагане може да поеме отговорност за уведомяване на звената „Майка и бебе“ за възможностите по Наредбата.

Предложенията, около които се обединиха всички на форума, са да се намали административната тежест при регистрация за работа с Наредба 26 и в нея да се включи възможност за наблюдение на родилките до 42-рия ден след раждането. Участниците предложиха още да се добави текст, който да казва, че бременната жена трябва да се приема за здравно осигурена за времето на бременността, по аналогия със здравното осигуряване на децата до 18 г.

Във форума участваха неправителствени организации и представители на национални и регионални институции – Омбудсман на РБ – Дирекция „Права на детето“, Областна администрация – София, НЗОК, АСП и др.