Устойчивостта на неформалната мрежа „С грижа от 0 до 3“ e на преден план

grand_master

Проект „С грижа от 0 до 3“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Портикус“, „Тръст за социална алтернатива“ и „Отворено общество“ и е с продължителност до септември 2022г. Предвид това, бъдещето на мрежата, възможностите ѝ за развитие и целите ѝ бяха теми на дискусия на второто заседание на Координационното Звено (КЗ) и Националния Консултативен Съвет (НКС) към проекта.

На срещата, успяхме да обсъдим напредъка по застъпническите инициативи и да изложим конкретни предстоящи дейности по тях, за да идентифицираме възможностти за съвместна работа между страните. Изграждането на сътрудничество между КЗ и НКС е приоритет на „С грижа от 0 до 3“, който ще допринесе за повишаването на осведомеността по проблемите, с които се сблъскват майките и децата днес, ще увеличи кръга ни от съмишленици и съответно ще спомогне за постигането на целта ни – България да бъде място, в което всяка майка и дете имат качествен достъп до програми и услуги за по-добро здраве.

Мрежата вярва, че за да се подобри здравето на майките и децата е нужен интегриран междусекторен подход. Единайсетте организации няма да останат безучастни и като част от НПО сектора имат силното желание да продължат работа по инициативите на „С грижа от 0 до 3“ дори и след края на проекта. Чрез работата си ще предложат решения за постигане на целта му, а именно подобряване на майчино и детско здраве в ромска общност.

Устойчивостта на мрежата е от критична важност, за да се ускори процесът на подобряване на майчиното и детско здраве в България. В крайна сметка не случайно съществува поговорката „сговорна дружина, планина повдига“. Kолкото повече хора се борят и говорят за каузата, толкова по-скоро ще настъпи промяната, за която мечтаем, нали!?