УЕБИНАР „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В РАННА ВЪЗРАСТ – ОТ НАУКА КЪМ ПРАКТИКА“

grand_master

На 26 Октомври от 10:00ч. ще се проведе уебинар на тема „Подобряване на възможностите за развитие на децата в ранна възраст – от наука към практика“. Организатори на събитието са фондации „Тръст за социална алтернатива“, „За нашите деца“, и „Лале“.

Уебинарът ще се състои в рамките на европейската застъпническа инициатива „Първите години – първи приоритет“, водена от Eurochild, International Association Step by Step, Ромски образователен фонд и Европейският алианс за обществено здраве.

Пълноценната грижа за детето е възможна, само ако съществуват практики, предоставящи условия , в които грижещите се за него са сигурни – емоционално, финансово и социално. Целта на събитието е да се повиши обществената информираност относно развитието на децата в най-ранната им възраст и да се припознае нуждата от ефективни политики, програми и услуги в подкрепа на полагащите грижи. 

За да участвате в уебинара, можете да заявите участие предварително, като се регистрирате на: https://forms.gle/nC34soEH9HSHxpW5A

Повече информация относно уебинара, може да намерите тук: Уебинар „Подобряване на възможностите за развитие на децата в ранна възраст – от наука към практика“ | ChildHub – Child Protection Hub 

Програма на уебинар „Подобряване на Възможностите за Развитие на Децата  Ранна Възраст – от Наука към Практика“

10.00 – 10.05 Регистрация на участниците
10.05 – 10.15 Приветствие от организаторите на събитието
10.15 – 10.30 Кратко въведение в темата за ранното детско развитие – Мирослава Георгиева, фондация „Лале“
10.30 – 10.50 Презентация на компонентите за пълноценна грижа за детето в най-ранна възраст – Росица Милкова, фондация „Тръст за социална алтернатива“
10.50 – 11.10 Актуални данни за ситуацията в България – предизвикателства и пропуски на системно ниво в секторни политики за ранно детско развитие и техните възможни решения – Димитър Иванчев, фондация „За Нашите Деца“
11.10 – 11.30 Дискусия в малки групи
11.30 – 11.45 Представяне на груповата работа
11.45 – 12.00 Заключителна дискусия върху необходимостта от междусекторно сътрудничество

Повече за кампанията, вижте на сайта на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“: Първите години – първи приоритет.