Становище по Закона за гражданската регистрация

grand_master

Правото и задължението за регистрация по постоянен адрес и притежание на документ за самоличност – законодателна рамка, проблеми и препоръки

Автори: адв. Даниела Михайлова и адв. Александър Александров Кашъмов

Съгласно българското законодателство регистрацията по постоянен адрес и
притежаването на документ за самоличност са право и задължение на всеки. По данни, получени от Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за достъп до обществена информация обаче, към месец март 2021 г. на територията на Република България са установени 244 822 лица, които не притежават валиден документ за самоличност, като от тях 123 749 лица не притежават валиден документ за самоличност, а 121 073 лица никога не са притежавали такъв. Тревожното е, че тенденцията е за увеличаване на този брой, при това лавинообразно. Това са лица, които de ure не съществуват в правния мир. По този начин те не са в състояние да изпълняват никакви свои граждански задължения, предписани от бълграското законодателство, а от друга страна – основни техни човешки права са ограничени. Анализът на получената информация сочи, че основна причина за цитирания огромен брой лица без документи за самоличност се корени в това, че те нямат регистрация по постоянен адрес, което е необходимо условие за издаване на документ за самоличност.

Настоящото становище изследва на първо място причините, поради които лицата нямат регистрация по постоянен адрес. Тези причини се коренят в настоящата редакция на Закона за гражданската регистрация и подзаконовата нормативна уредба относно регистрацията по постоянен адрес.

. . .

Вижте цялото становище ТУК.