Срещи с родители и с местните власти стимулират ранното учене на децата

grand_master

На 30 юни, 2023 г. се проведе първата работна среща по проект „Ранно учене и развитие“ на фондация „Бъдеще“, с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Предстоят още 2 срещи с родители от общността за популяризиране на ползите на ранното учене на деца от 0-3 г. и повишаване на родителския капацитет за полагане на отзивчиви грижи.

Целите на проекта са:

Да се повиши информираността и да продължи сътрудничеството с местните власти и представителите на институциите, имащи отношение към ранното детско развитие с цел разпознаването на ползите от ранното детско развитие и в частност на ранното учене и полагане на отзивчиви родителски грижи.

Повишаване на информираността относно ползите от ранното учене за бъдещото развитие на детето и стимулиране на отговорното родителство на родители от бедни общности.
На семействата ще бъдат предоставени обучителни материали – книжки с приказки, за оцветяване и други, за съвместна работа с децата в семейна среда.

Предстои конкурс за най – добра рисунка, апликация, мозайка, изработени вкъщи от деца и родители и, разбира се, награди за всички деца.
През целия период на реализация на проекта ще тече информационна кампания и ще бъдат разпространени информационни материали по време на работни срещи с институции, родители, местна власт, които информират за важността на ранното детско развитие за целия живот на човека.