РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „РАННО УЧЕНЕ И РАЗВИТИЕ“

grand_master

На 21 април от 9.30 часа в Гранд хотел „Хебър“ – Пазарджик, ще се проведе регионален форум в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ част от национален проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.   

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.  

Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“, Кюстендил, а партньори – Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“, Ракитово. 

За участие във форума са поканени представители на заинтересовани институции от област Пазарджик.  

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.