Регионален форум в Търговище събра местна власт, институции и НПО, за да популяризира промените в Наредба 26 на МЗ

grand_master

Форумът е един от общо единайсетте подобни инициативи, които ще се състоят в цялата страна като част от дейностите по проект „Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“. Той се проведе на 26 септември, 2023 г., а организатор беше Клубът на нестопанските организации – основен участник в застъпническата кампания за промяна на Наредба 26 на Министерството на здравеопазването.

Срещата беше посветена на популяризиране на промените в посочената Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, които разширяват достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до профилактични прегледи, изследвания и хоспитализации в периода на бременността.

Представени бяха разработените в рамките на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ анализи на достъпа на здравно-неосигурените бременни жени до здравни грижи, както и анализът „Цената на безразличието“ (ЛАРГО, 2021 г.), данните от който залегнаха в основата на кампанията за промяна на Наредба 26.

Дискутирани бяха и резултатите от проведеното в последните месеци проучване на нагласите на АГ-специалистите от 11 града в България по отношение на промените в Наредбата, в рамките на който лекарите дават и своите препоръки за подобряване на обхвата на бременните жени с прегледи, за подобряване на условията за работа на медицинските специалисти по Наредбата, за повишаване на здравната култура на ползвателите на безплатните прегледи.

Последва дискусия, в която участниците споделиха своя опит в прилагането на тази Наредба, както и за ползите от разширяването на прегледите и изследванията. Важен аспект от промените са и осигурените 2 хоспитализации на неосигурени бременни жени, чрез които ще бъдат лекувани съпътстващи заболявания.

Представителят на Регионалната здравно осигурителна каса /РЗОК/ информира участниците, че вече подписаният рамков договор с Лекарския съюз премахва всички пречки пред прилагането на новата Наредба и че вече всеки акушер-гинеколог е редно да я прилага.

Много от участниците споделиха свои мнения и по други теми, свързани с работата в ромска общност. Както обобщи Невена Маджарова, всичко, което правим, е в името на децата, които имат право да се родят и да израстнат в добра среда!

Присъстващите се обединиха около нуждата да се работи екипно по тези ключови теми от областта на майчиното и детското здраве и здравната култура като цяло, като изразиха очакване по-често да бъдат провеждани информационни и застъпнически кампании в областта на здравеопазването на територията на общината.

Във форума участваха представители на регионални и местни институции и НПО – РЗОК, РЗИ, областна управа, община, Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, представители на социалните услуги в града и други.

 

Дейността е част от проект “Застъпничество за децата от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ и е част от проект за подобряване на майчиното и детско  здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата  подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и  „Портикус“.