Прилагането на Наредба 26 и ролята на здравните медиатори бяха обсъдени на среща

grand_master
На 11 и 13 октомври 2023 г. бяха проведени две онлайн информационни срещи с 59 участници – здравни медиатори от 41 общини. На тях бяха представени две значими теми от областта на ранното детско развитие, по които екипът на Национална мрежа на здравните медиатори работи през 2023 г.

Първата е напредъкът по прилагането на промените в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, която дава възможност за проследяване на бременността на здравно-неосигурените бременни и кампанията Всяко бебе е БЕЗценно. Диляна Дилкова направи кратко представяне на застъпничеството до момента, което се осъществява в рамките на проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“, изпълняван от КЛУБ НА НСО в мрежа от 11 организации, подкрепящи ранното детско развитие.
Втората беше представена от Иванка Абаджиева – пилотна инициатива за обучение на здравни медиатори в подкрепа на кърменето. В периода юли – октомври над 60 здравни медиатори участваха в три надграждащи обучения по темата кърмене и хранене на децата до 12-месечна възраст. Това е първата стъпка, която екипът на Национална мрежа на здравните медиатори прави за развитието на по-мащабни дейности за популяризиране на естественото хранене сред уязвимите общности като най-здравословно за най-малките, а и най-евтино и лесно за семействата.
По време на срещите беше обсъдена ролята на здравните медиатори като източник на достоверна и актуална информация по отношение на здравната профилактика сред уязвимите общности, както и следващи стъпки по популяризиране и развитие на двете кампании.
Здравните медиатори споделиха и различни казуси, с които се сблъскват в работата си. Акцент поставиха върху предварителното информиране на младите жени за това колко е важно проследяването на бременността и подготовката за отглеждане на бебето по време на болничния престой след раждането, но и у дома. Беше отбелязана и нуждата от предварително проучване на място за проблемите, които медицинските специалисти срещат при осъществяване на прегледи по Наредбата и предварителни срещи с тях за да могат здравните медиатори активно и успешно да съдействат на нуждаещите се бременни жени.
Инициативите „Застъпничество за деца от 0 до 3 години“ и „Обучение на здравни медиатори в подкрепа на кърменето“ са част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement, „Отворено общество“ и „Портикус“.