Предложения за осигуряване на безплатни лекарства за децата от 0 до 3 години

grand_master

по проект „Цветно утре за нашите деца“

16 септември 2022, София. Проектът „Цветно утре за нашите деца“ цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години.

Кампанията подкрепя ефективното и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст – като част от устойчива национална лекарствена политика в България. Във видеото тук повече за предложенията разказва Майя Грозданова, експерт застъпничество по проекта.

Предложенията са изготвени на базата на експертен доклад „Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 години“. Приоритетната група с децата на възраст от 0 до 3 години включва около 15% от всички деца в България.

Като най-често срещан проблем се изтъква цената на лекарствата, която ограничава достъпа до лечение на децата. За съжаление тази причина остава валидна и към настоящия момент заради ниските доходи като цяло в страната, особено за някои групи семейства, но далеч не е единствена. Данните от доклада регистрират и други проблеми:

  • Липса на аптеки.
  • Липса на педиатри, личен лекар, респективно достъп до рецепта (предписание).
  • Липса на редовен транспорт до областните/общински центрове от други малки населени места.

Вижте повече във видеото с Майя Грозданова

За още информация последвайте страницата във Facebook Цветно утре за нашите деца