Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи

grand_master

Екип на проект Невидимите, които виждамесе срещна с министър Гроздан Караджов

10 март 2022, София. Предложения за законодателни промени за граждани без лични документи бяха представени по време на среща на екип на проект „Невидимите, които виждаме“ с министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.

Според данни на МВР към април 2021 г. 124 000 български граждани са без валидна лична карта, като от тях почти 1700 са жени с деца на възраст до 3 години. Проектът цели да подпомогне бременните жени и майки от уязвими групи, които заради липса на лични документи не могат да ползват здравни, административни и социални услуги.

В хода на срещата бяха обсъдени предложенията за промени в Закона за гражданската регистрация, свързани с проблемите с регистрация по постоянен адрес и издаване на документи за самоличност. Адвокат Даниела Михайлова и Мария Методиева от Фондация Тръст за социална алтернатива запознаха министър Караджов с дейността на екипа по проекта до момента.

Осигуряване на политическа подкрепа за приемане на законодателни промени за граждани без лични документи е основен фокус в застъпническата кампания на „Невидимите, които виждаме“. Фокусът беше насочен и върху докладите по темата на Фондация „Фонд ИГА“ и Сдружение „Инициатива за равни възможности“.

Беше поет ангажимент за обсъждане на предложенията с вицепремиера Калина Константинова, както и за издаване на методически указания към Общинските комисии по адресна регистрация. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта за сътрудничество с гражданските организации по обсъжданите теми.

Вижте всички предложения за законодателни промени за граждани без лични документи ТУК.

За още информация последвайте страницата във Facebook Невидимите, които виждамеили прочетете повече за инициатива тук: „Невидимите, които виждаме“.