ПОКАНА ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „С ГРИЖА ОТ 0 ДО 3“ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“

grand_master

14 ЮЛИ 2022 Г., 10.30 ч.

онлайн в платформата Zoom на адрес: https://us06web.zoom.us/j/87944114697?pwd=UmxRVlBqRWRsa0NqYVFva0E4RjhxQT09

Омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева и Тръстът за социална алтернатива имат удоволствието да Ви поканят за участие в публичен форум по проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите групи.

Форумът „С грижа от 0 до 3“ се организира в рамките на проект, изпълняван от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и 11 граждански организации, обединени в неформална застъпническа мрежа.

Във форума ще бъдат обсъдени проблемите и възможните решения, свързани с подобряване на майчиното и детското здраве сред ромската общност. В България все още няма документ, който да регламентира цялостен подход за подпомагане на семействата с деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

Форумът има за цел да постави във фокуса на дискусията пет проблемни теми – достъпът на здравно неосигурените бременни жени до редовен медицински преглед; насърчаване грижата на родителя към кърменето (храненето) на детето; услугите за изграждане на родителски умения за подпомагане ранното учене на детето и осигуряването на лекарствата за навременно лечение на деца до 3-годишна възраст.

Друг акцент са проблемите, свързани с липсата на лични документи за близо 150 000 души и предложение на неправителствените организации за облекчаване на процедурата по издаването им.

Поканени във форума са депутати, представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, МВР, Български фармацевтичен съюз, Държавната агенция за закрила на детето, Национален център по обществено здраве и анализи, НСОРБ, експерти, неправителствени организации и др.

Потвърждение за участие – до 12 юли 2022 г. на тел. 0896 76 00 07 – Христина Рангелова и имейл press@ombudsman.bg.

РАБОТНА ПРОГРАМА

10.20 – 10.30 ч. – Регистрация на участниците
10.30 – 10.40 ч. – Откриване на форума от домакина проф. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Република България
10.40 – 10.50 ч. – Приветствие от страна на г-жа Сара Перин, изпълнителен директор, г-жа Искра Стойкова, програмен директор, програма „Първите хиляда дни“, фондация „Тръст за социална алтернатива“
10.50 – 11.10 ч. – За нуждата от подобряване на ключови политики, с пряко влияние върху майчиното и детско здраве – представяне на основните препоръки г-жа Росица Милкова, ръководител на проекта за подобряване на майчино и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, фондация „Тръст за социална алтернатива”.
11.10 – 11.20 ч. – „Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена“, г-жа Диляна Дилкова, сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“
11.20 – 11.30 ч. – „Осигуряване на подкрепа за здравословно и пълноценно хранене на детето“, д-р Силвия Василева, фондация ХЕСЕД
11.30 – 11.40 ч. – „Услуги в подкрепа на родителството, отзивчива грижа и ранното учене на детето“, г-жа Юлияна Наскова, експерт към сдружение ЛАРГО
11.40 – 11.50 ч. – „Осигуряване на навременно и адекватно лечение на детето“, адв. Даниела Михайлова, сдружение „Инициатива за равни възможности“
11.50 – 12.00 ч. – „Облекчаване на достъпа до процедури до издаване на лични документи“, г-жа Радослава Кашъмова, експерт към сдружение „Инициатива за равни възможности“
12.00 – 12.30 ч. – Заключителна дискусия