Омбудсманът и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с публичен форум по проблемите на майчиното и детското здраве

grand_master

13 юли 2022 г.

Омбудсманът Диана Ковачева и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират съвместно публичен форум „С грижа от 0 до 3“ по проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите групи.

Събитието ще се състои утре, 14 юли 2022 г., от 10.30 часа в институцията на омбудсмана (ул. „Георг Вашингтон“ № 22) както и онлайн в платформата Zoom на адрес:

https://us06web.zoom.us/j/87944114697?pwd=UmxRVlBqRWRsa0NqYVFva0E4RjhxQT09

Форумът е в рамките на проект, изпълняван от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и 11 граждански организации, обединени в неформална застъпническа мрежа.

Ще бъдат обсъдени проблемите и възможните решения, свързани с подобряване на майчиното и детското здраве сред ромската общност. В България все още няма документ, който да регламентира цялостен подход за подпомагане на семействата с деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

Форумът „С грижа от 0 до 3“ има за цел да постави във фокуса на дискусията пет проблемни теми – достъпът на здравно неосигурените бременни жени до редовен медицински преглед; насърчаване грижата на родителя към кърменето (храненето) на детето; услугите за изграждане на родителски умения за подпомагане ранното учене на детето и осигуряването на лекарствата за навременно лечение на деца до 3-годишна възраст.

Друг акцент са проблемите, свързани с липсата на лични документи за близо 150 000 души и предложение на неправителствените организации за облекчаване на процедурата по издаването им.

Поканени във форума са депутати, представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Български фармацевтичен съюз, Национален център по обществено здраве и анализи, Национална мрежа на здравните медиатори, Асоциацията на българските акушерки, експерти, изследователи, неправителствени организации и др.