Популяризирането на Наредба 26 трябва да продължи с участието на МЗ и РЗИ

grand_master

МЗ ще предприеме стъпки за разширяване обхвата на Наредбата и популяризирането й сред здравните специалисти, стана ясно след среща с представители на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“

На 10 октомври, 2023, екипът на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“ и на проекта „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ проведе среща със зам. министъра на здравеопазването доц. Михаил Околийски и експерти от неговия екип. Темата на срещата беше влезлите в сила от началото на 2023 г. промени в Наредба 26/2007 г., които дават достъп на здравно-неосигурени бременни жени до 4 профликатични прегледа, лабораторни изследвания и до 2 хоспитализации при рискова бременност.

Екипът представи информационната кампания за популяризиране на промените сред АГ-специалисти, местни институции, НПО и уязвими групи от населението.

Въз основа на анализираната обратна връзка от АГ-специалисти и проведените в последните месеци информационни срещи-дискусии на местно ниво, беше поставен въпросът за начините да бъдат информирани и стимулирани АГ-специалистите да извършват прегледите по Наредба 26, за да бъде постигнато подобряване на профилактиката на преждевременните раждания и заболяванията на новородените в страната.

По време на срещата беше обсъдена ролята на здравните медиатори и работещите на терен сред уязвими групи. Отново беше подчертано, че е необходимо жените да бъдат информирани и убеждавани във важността на профилактиката, за да се постигне по-ранна регистрация на бременностите и по-добро проследяване.

доц. Околийски обърна внимание, че прегледите би следвало да се извършват без отказ от АГ-специалистите и че ако има откази, е важно да се пишат жалби до НЗОК и РЗИ. Важно е също каква е позицията на професионалните организации – Сдружението на АГ-специалистите и БЛС.

В МЗ в момента тече обособяването на нов отдел – „Майчино и детско здраве“, в който ще работят и педиатри и той ще бъде ангажиран и с Наредба 26 и ЗКЦ, стана ясно по време на срещата.

Бяха обсъдени идеи и набелязани възможни стъпки за постигане на реални промени в обхвата на бременните жени с прегледи в рамките на Наредба 26

Предложенията на „Всяко бебе е БЕЗценно!“, които бяха приети:
• В момента за Наредбата говорят преди всичко граждански организации. Необходимо е да бъдат специално информирани РЗИ-тата за промените и те на свой ред да информират болници и специалисти и да качат информация в сайтовете си.
• МЗ да помисли как 31-те ЗКЦ да бъдат ангажирани в изпълнение на прегледите по Наредбата.
• МЗ (чрез НЦОЗА) да анализира на годишна база данните от прегледите по Наредба 26, за да се търсят решения за повишаване на броя прегледи в места, където те са малко.

„Окуражени сме от конструктивния дух, в който премина срещата с доц. Околийски и екипа на Министерство на здравеопазването и продължаваме нашата информационна кампания в цялата страна“, казаха от екипа на „Всяко бебе е БЕЗценно!“