Неосигурените бременни ще имат право на повече прегледи по инициатива на ТСА

grand_master

Всички неосигурени майки и техните бебета ще могат да получат една по-добра медицинска грижа. От 1 януари 2023 г. неосигурените бременни ще имат достъп до не един – както беше досега – а цели четири прегледа по време на бременността си. В допълнение на това, жените вече ще имат право на пълен пакет от изследвания и две хоспитализации при нужда. Чрез съответните промени, Наредбата ще се осигури по-голям достъп до пренатална грижа на бременните жени независимо от техния осигурителен статус; ефективна система за превенция, скрининг, профилактика, ранна диагностика и лечение; намаляване на риска от усложнения по време на бременността; намаляване на риска от недоносеност и перинатални заболявания; намаляване на средния процент майчина и детската смъртност за страната,  чрез подобрение на качеството на майчиното и детско здравеопазване.

Промените са приети по предложение на инициатива “Всяко бебе е безценно” на проект “С грижа от 0 до 3”, финансиран от фондация “Тръст за социална алтернатива”.

Това е огромен успех за инициативата “Всяко бебе е БЕЗценно” и за екипа на ТСА. С промяната в Наредбата, потенциални рискове като инфекции, анемии, малформации или други здравословни проблеми ще бъдат диагностицирани навреме. Раждането няма да бъде риск за живота на майката и детето.

През последните две години, “Всяко бебе е БЕЗценно” проведе проучване, което установи, че приблизително 7000 неосигурени жени раждат всяка година, а около 5000 не са прегледани от специалист или не са им направени нужните изследвания. Една от основните причини за това са прекъснати здравноосигурителни права поради невъзможност за плащане на осигуровки. Решението, което инициативата предложи на експертите и партньорите от държавните институции е осигуряването на адекватен достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния ѝ статус. Кампанията имаше за цел да постави във фокуса на внимание на обществото и институциите ситуацията с непроследените бременности в България и успя!

Благодарности за отличната съвместна работа и поздравления за огромните усилия на Сдружение Ларго, Жажда за живот – Сливен, Национална мрежа на здравните медиатори и Клуб на нестопанските организации – Търговище.

Специални благодарности и за усилията, неспирната работа и съдействие на всички колеги и съмишленици, които подкрепяха инициативата до нейния успех!