На регионална среща в Пазарджик беше предложена програма за социална услуга в подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните родители

grand_master

На 21 април в Пазарджик се проведе регионален форум в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ – част от национален проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Форумът е организиран от консорциум от неправителствени организации – Фонд ИГА, сдружение ЛАРГО-Кюстендил и фондация Бъдеще-Ракитово, в подкрепа на създаване на широко достъпни услуги за ранно детско развитие и учене.

Организациите предлагат бъдещите родители и децата да имат достъп до два пакета услуги – подкрепа на бъдещи родители във връзка с раждането и грижите за детето и подкрепа за отзивчиви грижи и ранно учене на малкото дете. Експертите предлагат консултирането през периода на бремеността да обхваща различни теми, сред които здравословно хранене на бъдещата майка, посрещане на детето, промяна на семейната динамика, предизвикателства, които очакват бъдещите родители. Вторият пакет от прграмата е насочен към повишаване на родителските умения за подобряване на грижата в зависимост от възрастта и потребностите на децата: хранене, хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст, предпазване на детето от злополуки и насилие, стимулиране на психическото и познавателното развитие на децата.

На срещата в Пазарджик участваха представители на общините в областта Септември, Велинград, Пещера, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Ракитово, дирекциите социално подпомагане, образователни и здравни медиатори, доставчици на социални услуги, директори на детски градини. Форумът беше открит от зам.-областния управител на Пазарджик г-жа Петя Цанкова. Експертите се обединиха около необходимостта за развитие на услуги в подкрепа на родителите и на децата от 0 до 3 години.

Форумът в Пазараджик беше организиран от Фонд ИГА и Сдружение Бъдеще-Ракитово по проект  „Ранно учене и развитие“, част от програма за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.  Финансиран е от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил. Форумът е първият от поредицата регионални срещи за представяне на програмата за отзивчиви грижи и ранно учене и за развитие на широко достъпни услуги в подкрепа на отговорното родителство.