На националнo заключително събитие ще се представи необходимостта от политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст.

grand_master

На 25 октомври 2022 г. от 09:30 часа в хотел „Интерконтинентал“, гр. София ще се проведе национално заключително събитие на тема „Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст“. Застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3” ще представи постигнати резултати по проекта за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромски общности в България.

Социалната и икономическа уязвимост на повечето семейства от ромска общност в България, е често срещана и трудно преодолима бариера пред родителите за осигуряване на качествена грижа за детето в ранна възраст. Наличните, но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства допълнително възпрепятстват пълноценното развитие на детето и удовлетвореността на семейството при търсене на подкрепа. Поради тази причина, проект за подобряване на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3” си постави за цел да подобри достъпа до качествени услуги, с пряко влияние върху здравните показатели на жените и децата сред ромска общност.

Събитието се провежда с подкрепата на фондация „Тръст за социална алтернатива” и на него ще бъдат представени резултати от проведени изследвания, потвърждаващи основни предизвикателства на ефективността на планиране и / или изпълнение на конкретни национални политики. Ще бъдат предложени вече формулирани препоръки за възможни решения, споделени постигнати застъпнически успехи, научени уроци, както и проучени добри практики в страни от ЕС и други държави със сходен социално-икономически и демографски профил на България.

РАБОТНА ПРОГРАМА:

Модератор: г-н Илко Йорданов 

09.30– 10.00 ǀ Регистрация на участниците 

10.00 – 10.20 ǀ Приветствие и откриване

10.20 – 10.30 ǀ За мрежовото застъпничество в подкрепа на ранното детско развитие – достъп до качествени услуги с пряко влияние върху майчиното и детско здраве 

10.30 – 16.30 ǀ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

10.30 – 11.15 ǀ Достъп до пренатална грижа

11.15 –11.30 ǀ Кафе – пауза

11.30 – 12.15 ǀ Достъп до медикаменти на децата до 3 – годишна възраст

12.15 – 13.00 ǀ За пълноценното хранене на детето в ранна възраст

13.00 – 13.15 ǀ Представяне на добра практика oт Шотландия за подкрепа на пълноценното хранене на децата в ранна възраст

13.15 – 14.15 ǀ Обяд

14.15 – 15.00 ǀ Достъп до лични документи

15.00 – 15. 15 ǀ Кафе – пауза

15.15– 16.00 ǀ Отзивчива грижа и подкрепа на ранното учение на детето

16.00 – 16.30 ǀ Заключителна дискусия и закриванe