Над 60 здравни медиатори и специалисти, работещи сред уязвими общности, се обучават да подкрепят кърменето

grand_master

Обученията са организирани от Националната мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“. Лектори са д-р Анета Попиванова, педиатър-неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом“-София, сертифициран от международен борд консултант по кърмене и София Кандиларова, клиничен психолог, експерт в НЦОЗА и консултант по кърмене. От екипа на НМЗМ в обученията участват Иванка Абаджиева и Диляна Дилкова.

Цел на обученията е здравните медиатори да надградят и разширят своите професионални компетенции по темата, тъй като ежедневната им работа на терен, както и позицията им на авторитетни хора от общността, им позволява да информират майките за ползите от кърменето и да ги подкрепят при наличие на трудности.

Нуждата от това обучение е идентифицирана от самите здравни медиатори, които споделят, че имат нужда от насоки и практически съвети, които да дават на майките, с които ежедневно се срещат.

Според данните от проучване, проведено сред 140 здравни медиатори през месец юни 2023 г., над 54% от анкетираните смятат, че темата за кърменето е сред първите три най-важни теми, по които има нужда от информация сред общностите, в които те практикуват. Над 50% от анкетираните медиатори споделят за конкретни вредни практики на хранене и захранване на бебетата, с които се срещат в ежедневната си работа. 30% от анкетираните отговарят, че в техните общности има твърде много жени, които не желаят да кърмят поради различни причини, най-вече недостатъчна информираност относно ползите от кърменето и кърмата за развитието на бебето.

Резултатите от проведеното проучване показват още, че сред общностите, в които работят здравните медиатори, подкрепа по темата за кърмене се търси не толкова от специалисти, колкото от близкия семеен кръг и авторитетните жени в него. В тази връзка, здравните медиатори, преминали през обучение в подкрепа на кърменето, ще имат възможност да организират беседи и срещи в общността, в рамките на които да убедят бъдещите майки и техните семейства в ползите от кърменето – както за бебето, така и за майката.

До момента са проведени две обучения – в София през юли 2023 г. и в Сливен през август 2023, в които се включиха над 40 здравни медиатори и медицински сестри, работещи на терен сред уязвими общности. През октомври предстои трето обучение, което ще се проведе в гр. Велико Търново.

Повече за дейността на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ можете да намерите на адрес: http://www.podkrepazakarmene.com

Обученията са организирани от Националната мрежа на здравните медиатори в сътрудничество с Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“, в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, финансиран от фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“ .