Мерките за преодоляване на неравенствата в здравеопазването бяха обсъдени на форум за майчиното и детско здраве

grand_master

През месец май, в рамките на Европейската седмица на общественото здраве (17-21 май), се проведе форумът Майчиното и детско здраве – основа на ранното детско развитие. Той се организира от Отдел Детско и младежко здраве на Националния център по обществено здраве и анализи и от фондация Тръст за социална алтернатива, във връзка с дейностите на организацията по проекта С грижа от 0 до 3, чийто фокус е  подобряването на майчиното и детско здраве сред ромска общност.

В рамките на събитието се проведе дискусия за политиките за подобряване на здравето на бременните жени, майките и децата в ранна възраст, с акцент върху достъпа до качествени здравни грижи и услуги за семействата от уязвимите групи – от ромската общност и живеещите в бедност.

Мотото на  Европейската седмица за обществено здраве тази година беше Обединени усилия в здравеопазването. Събитието в българския контекст мина под надслова Никой не трябва да остава без здравна грижа. “Пандемията засегна най-уязвимите групи – ромската общност и живеещите в бедност, и отправи предизвикателства към общественото здравеопазване, като задълбочи здравните неравенства”, каза доц. Красимира Костадинова, началник на отдел Отдел Детско и младежко здраве. 

Доброто здраве, пълноценното хранене, отзивчивата грижа, възможностите за ранно учене, сигурността и безопасността – това са петте компонента на пълноценната грижа. За да има добър старт, всяко дете има нужда от добре планирани и интерсекторно прилагани грижи. Всички участници в събитието бяха на мнение, че здравните, социалните и образователните услуги трябва да станат достъпни за всички семейства, които изпитват предизвикателства при полагането на грижи за детето в ранна възраст.

Здравният сектор има изключително важна роля в отглеждането на детето. За да бъдат ефективни грижите, е важно здравето на цялото семейство. То е основен фактор, от който зависи качествената грижа за детето. Затова има семейства, които се нуждаят от цялостна налична подкрепа. Данните показват, че 70% от семействата с 3 или повече деца живеят в риск от бедност и социално изключване, като ромите са 77% от тях. Без да има добра координация между политиките и услуги, които обхващат петте компонента, не можем да имаме добро здраве за майките, бременните жени и децата до 3 години.

Анализи на актуалното състояние на майчиното и детско здраве в България очертават приоритетни области за намаляване на детската, майчината и предотвратимата смъртност на деца под 5-годишна възраст, на недоносените и родените с ниско тегло, както и качество и устойчивост на интегрираните услуги в здравната система, развитие на превенцията и профилактиката. Пандемията Covid-19 се oтразява негативно на риска от задълбочаване на здравните неравенства.

В събитието бяха представени доклади и презентации на следните теми:

  • Доклад „Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни“ на Фондация Тръст за социална алтернатива.
  • Доклад „Цената на безразличието“ на Сдружение ЛАРГО.
  • Ковид-19 в ромски квартали в България (март – декември 2020 г.) – доклад на фондация „Институт Отворено Общество“.