Майчиното и детско здраве – основа на ранното детско развитие

grand_master
На 21 май ще се проведе онлайн форумът на тема „Майчиното и детско здраве – основа на ранното детско развитие“. Той се организира от Националния център по обществено здраве и анализи – отдел Детско и младежко здраве, и фондация Тръст за социална алтернатива във връзка с дейностите по „С грижа от 0 до 3“ за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност.

Събитието се организира в рамките на Европейската седмица за обществено здраве (17-21 май 2021г.) и има за цел провеждане на дискусия, посветена на политиките за подобряване здравето на бременните жени, майките и децата в ранна възраст, с фокус върху достъпа до качествени здравни грижи и услуги за семействата от уязвими групи (от ромска общност, живеещи в бедност).
Анализи на актуалното състояние на майчиното и детско здраве в България очертават приоритетни области за подобряване на тенденциите: детската смъртност, майчина и предотвратима смъртност под 5-годишна възраст, недоносени и родени с ниско тегло, качество и устойчивост на интегрираните услуги в здравната система, развитие на превенцията и профилактиката. Пандемията от КОВИД 19 се отрази негативно и на риска от задълбочаване на здравните неравенства.
В рамките на форума ще бъдат проведени тематични дискусии в контекста на националните политики за майчино и детско здраве с хоризонт до 2030г. и дейностите по проекта „С грижа от 0 до 3“.
За кого е предназначен форумът?
– Специалисти, работещи с деца и семейства;
– Експерти, участващи в планиране, разработване, изпълнение и проследяване на изпълнението на здравни и други политики за деца в ранна възраст и техните семейства;
– Представители на национални, регионални и местни институции и организации;
– Родители, активисти, лидери, представители на уязвими групи.