Конвенцията на ООН за правата на детето стана на 30 години

grand_master

„Добро хранене за добро бъдеще“ участва на форум, организиран от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал Враца, на който се отбеляза 30-та годишнина от Конвенцията в България.

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал Враца, организира научен форум „Правата на децата през погледна на Конвенцията на ООН за правата на детето“. Конвенцията е приета от Общото събрание на Организацията на Обединените нации на 20 ноември 1989г., а в България е в сила от юни 1991г.

Инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“ участва на събитието, като подчерта важността на улеснения достъп до храна, както и значението на пълноценното хранене в ранна детска възраст за всички деца, но най-вече на такива от уязвими групи.

Събитието се проведе на 25 ноември 2021г., в присъствието на 100 участници, представители на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, неправителствения сектор и студенти на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал Враца.

На форума се обсъдиха проблемни области по отношение закрилата на децата в Република България, както и добри практики и предложения за научно-изследователска дейност.