Коалицията „С грижа от 0 до 3“ продължава своето развитие

grand_master

Един от акцентите в проекта „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“ е утвърждаване и развитие на коалицията от граждански организации, включени в мрежата „С грижа от 0 до 3“, в която към момента членуват 11 организации.
Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия за въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.


На екипна среща на организациите през септември 2023 темата беше дискутирана и бяха начертани следващите стъпки за развитие на коалицията.
Статутът на мрежата ще остане самостоятелен или като част от Алианс за ранно детско развитие. Тя ще се развива експертно с разработване на становища, експертиза и оценка по темите на ранното детско развитие, като ще привлича академичната общност. Предстои провеждане на среща за стратегическо планиране и изработване на тригодишна стратегия с приоритети и план за действие. Планирани са също срещи и обучения за повишаване капацитета на мрежата и определяне на теми за работа на всяка организация.
Финансиране на мрежата ще бъде осигурено от фондонабиране, проекти и корпоративно партньорство.
Комуникационна кампания ще подобри представянето на мрежата пред външния свят, за да бъде по-добре разпознаваема и нейните цели да са ясни на основните партньори в сектора, на институциите и на гражданите.