Кампания „Първите Години Първи Приоритет“ сподели за успеха, постигнат от проект „С грижа от 0 до 3“

grand_master

Публикация на First Years First Priority, преведена от английски на български. Оригинална статия: ЛИНК

Проектът “С грижа от 0 до 3” на фондация “Тръст за Социална Алтернатива”  успешно проведе кампания за даване на право на неосигурени жени в България да наблюдават бременността си.

В България всяка седма жена е здравно-неосигурена, а около 7000 жени всяка година раждат без бременността им да е била проследена от лекар поради тази причина.

Това крие рискове както за здравето на бебето, така и за майката. Една от основните причини за това „прекъсване на здравния статус“ се дължи на финансови затруднения – според българската здравна система всеки трябва да внася в НЗОК, като плаща здравноосигурителната си такса месечно в продължение на 60 месеца, без никакви прекъсвания между тях, за да имате пълен достъп до здравни услуги.

През 2007 г. Министерството на здравеопазването прие Наредба за предоставяне на акушерска помощ на неосигурени бременни жени и прегледи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Тази наредба обаче включва само един медицински преглед по време на бременност. Освен това анализът на вторичните количествени данни показва, че има много области в страната, в които стратегическият документ не е прилаган през последните три години от нито един гинеколог.

През 2019 г. фондация “Тръст за Социална Алтернатива”, национален съкоординатор на “Първите години – първи приоритет” за България, започна работа по проект, наречен “С грижа от 0 до 3”, целящ да подобри здравните резултати на най-изолираните жени от ромските общности в България. За да направи това, Тръстът подкрепи създаването на неформална застъпническа мрежа от 11 неправителствени организации, които да се застъпят за промени на системно ниво в 5-те области на пълноценната грижа: добро здраве, хранене, отзивчиви грижи, възможности за ранно учене,сигурна и безопасна среда за развитието на детето в ранните му години.

Една от целите на мрежата беше да се застъпва за редовен достъп до пренатални грижи за всяка жена в България. Събраните базирани на изследвания данни и доказателства изиграха решаваща роля за постигането на тази цел на застъпничеството – през август 2022 г. Министерството на здравеопазването промени Наредбата и увеличи броя на безплатните медицински прегледи от един на четири, вкл. изследвания и до две хоспитализации при необходимост. От януари догодина всяка неосигурена бременна жена ще има право да проследява бременността си. Това ще увеличи възможностите за здравословно развитие на новороденото и по-добри здравни резултати в дългосрочна перспектива.