Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно беше отличена като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

grand_master

Проектът „Наредба 26 в действие: За повече здрави бебета и щастливи майки“ беше отличен като ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2022 в ежегодния конкурс на Фондация Лале.

Журито на конкурса даде висока оценка за постигнатото дотук – чаканата повече от десетилетие промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването. От 1 януари 2023 г. социално уязвимите бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и, при необходимост, да се лекуват до два пъти в болница.

Зад проекта стоят няколко организации: Клуб на НСО Търговище, Сдружение ЛАРГО Кюстендил, Национална мрежа на здравните медиатори, Сдружение „Жажда за живот“ Сливен. Нямаше да успеем без отдадената работа на Мария Шаркова-адвокат по медицинско право, д-р Таня Андреева, Венелин Стойчев, Антон Тонев – народен представител, Александър Миланов.

Основната цел на проекта е да допринесе за осигуряване на равен и ефективен достъп на здравно неосигурени бременни жени до здравна грижа. Това може да стане чрез промяна на Наредба 26 на МЗ и изравняване на достъпа до здравни услуги на осигурените и на неосигурените бременни жени, което на практика означава разширяване на броя и видовете медицински и медико-диагностични дейности, които се заплащат по реда на Наредба No 26/2007 г. Благодарение на работата на организациите по проекта, тази промяна вече е факт.

Това е необходимо, защото всяка година около 7 000 жени в България раждат бебетата си, без тяхната бременност да е проследявана. Липсата на медицинска грижа през периода на бременността крие редица опасности за бебето и майката: риск от загуба на плода, опасност бебето да се роди с физически и/или умствени увреждания, фатални последици за родилката. Непроследената бременност предизвиква и огромен стрес за екипа в родилните отделения. Лекарите са принудени да водят раждания „на сляпо“ и да се борят с неизвестни за тях рискове, за които носят отговорност.

Наградата връчи един от членовете на журито – Григорий Ананиев. Той подчерта, че е направена важна първа стъпка – приемането на промените в Наредба 26, но все още има много работа – тя трябва да се популяризира и да са говори за нея. По думите му особено ценно в проекта е, че адресира проблема още в неговия зародиш, което е предпоставка нещата да се случват по правилния начин във времето. Григорий Ананиев обърна внимание и на мащабността на проекта и на неговото национално значение.

Фондация Лале организира това събитие всяка пролет от 2005 година досега, като наградите са признание за професионализъм и постижения на граждански организации в работата им за социално включване на хората в България. Тази година получените номинации са 23.

По традиция най-добрите проекти се избират от доказани професионалисти от бизнеса, медиите, хора на изкуството и дипломати. Тази година членове на журито са: Н. Пр. Ирене Планк, Посланик на Германия в България; Момчил Василев, управляващ директор на Endeavor България; Григорий Ананиев, управляваш директор на Markets Head Central Europe, Citi Europe Plc.; Ирена Комитова, представител на The Economist Group и Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата. Те оцениха номинираните проекти по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Благодарим на Фондация Лале за високата оценка за работата ни и за получената подкрепа!
Продължаваме заедно напред – Национална мрежа на здравните медиатори, КЛУБ НА НСО, Сдружение Ларго, Жажда за живот – Сливен.