Инфографика показва проблемите и решенията, върху които работи проект „С грижа от 0 до 3“

grand_master

Неправителствените организации, работещи по проекта целят сътрудничество с изпълнителната власт за изпълнение на предложенията им в сферите на здраве, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и отзивчиви родителски грижи, достъп до медикаменти на деца до 3 г.

В България рискът за всяко дете, да почине още преди да е навършило 5 г., е със 70% по-висок от средния за ЕС. Освен това всяка година 7000 деца се раждат, без бременностите на майките да са били проследени от лекар, което сериозно застрашава здравето както на бебето, така и на родилката.

Една от основните причини за тези дефицити и проблеми са финансовите ограничения на семействата. Не всички родители могат да гарантират на децата си добро здраве и хранене. Малко могат да ги предпазят от заплахи, да отговарят на всичките им нужди, да ги подкрепят емоционално. Именно затова е нужно сътрудничество между правителството, гражданското общество, академичните институции, частният сектор и семействата, както и промяна в изпълнението на политиките, за да може децата в България да имат по-добро бъдеще.

11 граждански организации работят по проект за подобряване на майчино и детско здраве „С грижа от 0 до 3” и вярват, че сработването на отговорните страни за пълноценното отглеждане на децата е възможно единствено чрез междусекторен подход.

В инфографиката „Препоръки за подобряване на майчино и детско здраве и развитие“ ще видите предложения подход за доближаване до желаните резултати в петте ключови области, по които работи проектът – здраве, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и отзивчиви родителски грижи, достъп до медикаменти на деца до 3 г. Предлага се едно решение в 5 стъпки, необходими за обогатяването на родителските умения по отношение на пълноценната грижа, при отглеждането на децата в периода от 0 до 3-годишна възраст.