Започна информационна кампания за промените в Наредба 26

grand_master

Започна информационна кампания за промените, настъпили в Наредба 26, които увеличават възможностите за достъп на здравно неосигурени бременни жени до прегледи, изследвания и хоспитализации.

За подпомагане на кампанията са изработени няколко материала:

  • Брошура „Прегледай ме“, насочена към лекари (акушер-гинеколози, ОПЛ), в която са публикувани конкретните промени в текстовете на Наредбата – брошурата цели да информира лекарите за тези промени и да ги улесни при консултирането с текстовете на Наредбата;
  • Плакат „Заведи ме на преглед“, насочен към широката общественост и в частност – към бременните жени – той цели да обърне внимание върху промените в Наредба 26 и новите възможности за достъп до здравни грижи;
  • Папка за документи „Моите документи за бременността“ , предназначена за бременни жени – практична малка папка, в която да съхраняват документите си от проведени прегледи и изследвания в периода на бременността; върху самата папка е отпечатана важна за бременната жена информация – таблица с етапите на бременността по седмици, месеци, триместри, място за вписване на дати и часове на записани/ проведени прегледи, място за записване на данни (име, кръвна група и др.), списък за родилното.

Информационната кампания ще се провежда в цялата страна от организациите, участващи в Мрежата „От 0 до 3“, в периода юни-октомври 2023. В кампанията ще се включат здравни медиатори, специалисти, работещи на терен сред уязвими общности, екипи на центрове, работещи с деца и семейства.

Чаканата повече от десетилетие промяна на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването влезе в сила от 1 януари 2023 г. и социално уязвимите бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и, при необходимост, да се лекуват до два пъти в болница.

Тази важна промяна беше постигната с активната работа на няколко организации и личности, които се обединиха зад каузата: Клуб на НСО Търговище, Сдружение ЛАРГО Кюстендил, Национална мрежа на здравните медиатори, Сдружение „Жажда за живот“, Сливен, Мария Шаркова-адвокат по медицинско право, д-р Таня Андреева, Венелин Стойчев, Антон Тонев – народен представител, Александър Миланов.

Всяка година около 7 000 жени в България раждат бебетата си, без тяхната бременност да е проследявана. Липсата на медицинска грижа през периода на бременността крие редица опасности за бебето и майката: риск от загуба на плода, опасност бебето да се роди с физически и/или умствени увреждания, фатални последици за родилката. Непроследената бременност предизвиква и огромен стрес за екипа в родилните отделения. Лекарите са принудени да водят раждания „на сляпо“ и да се борят с неизвестни за тях рискове, за които носят отговорност.

Ефективното проследяване на бременността и консултирането на младата майка е от решаващо значение за предотвратяване на тези проблеми и за подпомагане на здравето и нормалното развитие на детето.

За съжаление, въпреки че промените в Наредбата са вече факт, тя не се прилага и затова е необходимо да се работи активно за нейното популяризиране.

Неясноти има и с финансирането, тъй като все още не е приет новият бюджет и рамковият договор с НЗОК. Гражданските активисти, които работят за популяризиране и прилагане на Наредбата, изпратиха писмо до МЗ, но все още няма отговор как ще се гарантира нейното изпълнение.